Έμφαση στα θεσμικά, διαρθρωτικά και αναπτυξιακά στοιχεία, που θα πρέπει να απαντηθούν, ώστε να αποτελέσουν το βασικό όχημα για την αντιμετώπιση της κρίσης και για την διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος με ανταγωνιστικό χαρακτήρα, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου στη συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τους επικεφαλής της τρόικας. Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για την πορεία του ισχύοντος προγράμματος, αλλά κυρίως για τις προτεραιότητες του νέου προγράμματος, που θα αποκρυσταλλωθεί τον Ιανουάριο, με την επιστροφή του κλιμακίου για τη νέα δανειακή σύμβαση και το νέο μνημόνιο.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε επίσης την ανάγκη αποφάσεων που θα συμβάλλουν στη σταθερότητα της Ευρωζώνης, κάτι που, όπως υπογράμμισε, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων που εφαρμόζουν σήμερα Ευρωπαϊκές χώρες.