«Το υπουργείο Εξωτερικών, υπό το φως της τρέχουσας δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας έχει ανταποκριθεί στην επιτακτική ανάγκη εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης της βουλευτού της ΝΔ Ελίζας Βόζενμπεργκ σχετικής με την αύξηση των μυστικών κονδυλίων εν μέσω κρίσης.  Όπως ειδικότερα αναφέρει ο υπουργός, τα αποκαλούμενα μυστικά κονδύλια «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θεωρούνται δαπάνες απορρήτων εθνικών αναγκών αυτές που αποβλέπουν σε εξυπηρέτηση, αμέσως ή εμμέσως, της εξωτερικής πολιτικής του κράτους και δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της χώρας». 

Μάλιστα ο κ. Δήμας δηλώνει ταύτιση με την άποψη που διατυπώνει η βουλευτής της ΝΔ ότι «είναι προφανής και αυτονόητη η ύπαρξη των εν λόγω δαπανών». Διαβεβαιώνει όμως ότι «το υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά ώστε οι δαπάνες αυτές, να εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον της χώρας συνυπολογίζοντας τη συνάρτηση κόστους και αποτελέσματος και με σεβασμό στην εθνική προσπάθεια περιστολής των δημοσίων δαπανών». 

Η βουλευτής της, στην ερώτησή της, επικαλέστηκε δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε σημαντική υπέρβαση των μυστικών κονδυλίων του υπουργείου Εξωτερικών από την απελθούσα κυβέρνηση κατά την τελευταία διετία, και συγκεκριμένα υπερδιπλασιασμό της δαπάνης σε σχέση με τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. 

Όπως έχει επισημάνει η βουλευτής, «μόνο για το 2010 η υπέρβαση που σημειώθηκε έφθασε το 270% καθώς από τα 18.000.000 ευρώ που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί, η τελική δαπάνη για τα μυστικά κονδύλια έφθασε τα 68.000.000 ευρώ. Ανάλογη είναι και η εικόνα για το 2011 καθώς η δαπάνη για τα μυστικά κονδύλια εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 60.000.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι αυτή είχε προϋπολογισθεί σε 34.000.000 ευρώ».