Πρόταση για τη στήριξη των οικογενειών που πιέζονται από τα μέτρα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, κατέθεσαν 27 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο γραφείο του πρωθυπουργού με παράλληλη κοινοποίηση σε εννέα συναρμόδια Υπουργεία.  Τα μέτρα που προτείνονται δεν είναι υποχρεωτικά δημοσιονομικού χαρακτήρα ενώ όπως επισημαίνεται δεν είναι αναγκαίο να είναι μόνιμα, αλλά να επαναξιολογούνται ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Οι βουλευτές προτείνουν μάλιστα και τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) η οποία θα διασφαλίσει την οριζόντια διασύνδεση και συνέργεια των εμπλεκομένων φορέων. 

Μεταξύ των προτάσεων καταγράφονται: 

- η επέκταση της αναστολής των πλειστηριασμών 1ης κατοικίας έως το τέλος του 2013

- Αναστολή πλειστηριασμών κάθε ενυπόθηκου ακινήτου στην περίπτωση που αφορά άνεργους ή εργαζομένους που ετέθησαν σε εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. 

- Επέκταση του μέτρου της συνυπηρέτησης συζύγων και σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων πλην των δικαστικών και στρατιωτικών που ήδη ισχύει. 
- Επέκταση του μέτρου των μετεγγραφών φοιτητών για οικογένειες με άνεργο ή εργαζόμενο σε εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. 

- Επίλυση εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». 

- Μείωση των τελών και αντίστοιχη αύξηση των δόσεων για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων σε οικογένειες που μέλος τους ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή υπάρχει άνεργος ή εργαζόμενο που ετέθη στη εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή υπάρχει απώλεια εισοδήματος μεγαλύτερη του 25%


Πηγή: Σκάι