«Το 2011 έκλεισε με επιβεβαίωση της αρνητικής εικόνας στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ. Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ, 31 Δεκεμβρίου 2011, ήταν μόλις 32,86%» υπογραμμίζει σε δήλωσή του σχετικά με τον απολογισμό του ΕΣΠΑ για το 2011, ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β' Αθηνών κ. Κ. Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης εκτιμά ότι αυτό το ποσοστό γίνεται ακόμα πιο ''απογοητευτικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η αύξηση της απορροφητικότητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 85% αναδρομικά από το 2007, αλλά και στο ... παρκάρισμα πόρων σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Εξοικονομώ κατ' Οίκον, το JEREMIE και το ΕΝΑΛΙΟ, που αύξησε τεχνητά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς τα σχετικά κονδύλια να διοχετευθούν στην αγορά''.

Σημειώνεται, ότι ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά απορρόφησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (24,02% και 26,69% αντίστοιχα) όταν η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 18% και ακόμη περισσότερο. Εξάλλου, επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα σημαντικά για τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, όπως αυτά της «Διοικητικής Μεταρρύθμισης» και της «Ψηφιακής Σύγκλισης», είναι τα προγράμματα με τις χαμηλότερες απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων (10,57% και 21,34% αντίστοιχα).
TAGS