Αμέσως μετά το ζήτημα που δημιουργήθηκε σχετικά με τις καταγγελίες του κ. Παπανδρέου για την άρνηση δανειοδότησης του ΔΟΛ από την «ΕΘΝΙΚΗ» και ως εκ τούτου δέχθηκε επιθέσεις από τα μέσα του Οργανισμού, κύκλοι προσκείμενοι στην διοίκηση της Εθνικής, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσαν τα εξής: «H ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ουδέποτε ζητά ανάμιξη τρίτων για χορήγηση δανείων. Για τα δάνεια αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας με συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες. Ούτε για το επίμαχο δάνειο του ΔΟΛ ζητήθηκε έγκριση από τρίτους. Πράγματι ο ΔΟΛ είχε ζητήσει δάνειο ύψους 10 εκατ. ευρώ, του ζητήθηκαν οι αναγκαίες εξασφαλίσεις, οι οποίες δεν δόθηκαν και, ως εκ τούτου, δεν προχώρησε η διαδικασία έγκρισης του δανείου».

Σχετικό θέμα:Παπανδρέου-Ψυχάρης: Όλα τα άπλυτα στη φόρα!