«Το περιουσιολόγιο που έχει διαμορφωθεί αποτελεί τεράστιας σημασίας Βάση Δεδομένων», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελός Βενιζέλος, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση σχετικής ερώτησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και του ανεξάρτητου βουλευτή Παναγιώτη ΚουρουμπλήΌπως διευκρινίζει ο κ. Βενιζέλος, «το περιουσιολόγιο χρησιμοποιήθηκε για την είσπραξη του ΕΤΑΚ 2008, του μεγαλύτερου μέρους του ΕΤΑΚ 2009 και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτήθηκε η περιουσιακή εικόνα φορολογουμένου». 

Ο υπουργός σημειώνει ωστόσο ότι «η έλλειψη ψηφιοποίησης των τροποποιητικών δηλώσεων 2009 και 2010 και μέχρι την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού έργου, δημιουργεί αδυναμίες στην πλήρη αξιοποίησή του», ενημερώνοντας επιπλέον ότι «σήμερα έχει δοθεί σε παραγωγή ένα σύστημα ενημέρωσης μέσω internet της περιουσιακής εικόνας των πολιτών για τα έτη 2009- 2010 και υποβολής δηλώσεων Ε9 του 2011»

Ο κ. Βενιζέλος αποστέλλει στην έγγραφη απάντησή του και στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έργου του πληροφοριακού συστήματος του περιουσιολογίου, καθώς οι κ.κ. Τσίπρας και Κουρουμπλής έχουν καταγγείλει ότι «η μέχρι σήμερα διαχείρισή του αποτελεί σκανδαλώδη διασπάθιση τεράστιων ποσών του δημόσιου χρήματος χωρίς όμως αποτέλεσμα» και ότι έγιναν αναθέσεις συμπληρωματικών συμβάσεων «με κομματικούς εργολάβους» χωρίς αιτιολόγηση και ανοιχτή για όλους διαδικασία. 

Στο έγγραφό του ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το αρχικό έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου» προκηρύχθηκε το 2006 και ήταν προϋπολογισμού 7.798.962,97 ευρώ. Η σύμβαση υπεγράφη το Φεβρουάριο του 2008 και τροποποιήθηκε λίγους μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2008, με τίμημα 7.735.957,05 ευρώ. Ανάμεσα στις δράσεις που προβλέφθηκαν στη σύμβαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου, ήταν όπως προκύπτει, η ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία περιορισμένων στοιχείων μητρώου για 2.600.000 δηλώσεις ακινήτων και περίπου 21.400.000 περιουσιακών δικαιωμάτων.

Στις 26.10.2010 προκηρύχθηκε το συμπληρωματικό έργο για την ψηφιοποίηση αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2009 και 2010 και καλύπτει συνολικά 1.400.000 δηλώσεις Ε9 με 5.500.000 εγγραφές, προϋπολογισμού 1.350.000, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών και διευκρινίζει ότι δρομολογήθηκε διαδικασία διαπραγματεύσεων, αλλά η σύμβαση δεν επικυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το έργο αυτό τελικά υλοποιείται με δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

«Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι οι συμβάσεις δεν παρουσιάζουν ουδεμία επικάλυψη», τονίζει ο κ. Βενιζέλος, απαντώντας στο ερώτημα των κ.κ. Τσίπρα και Κουρουμπλή αν η κάθε σύμβαση που υπογράφηκε αφορούσε σε νέο αντικείμενο ή σε επικάλυψη προηγούμενου αντικειμένου σύμβασης.