«Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του Προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι το 2011 δεν προχώρησε η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή, παρά τις τεράστιες θυσίες των πολιτών» ανέφερε ο αναπληρωτής υπεύθυνος του τομέα Οικονομίας της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. «Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 21,6 δισ. ευρώ το 2011, υψηλότερα από το 2010 και πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος (19,8 δισ. ευρώ). Παρά το γεγονός ότι περικόπηκε ακόμη περισσότερο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος» είπε ο κ. Σταϊκούρας.

«Ενδεικτικά, χωρίς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το έλλειμμα του Προϋπολογισμού είναι αυξημένο κατά 17% το 2011 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η μεγάλη απόκλιση στους στόχους οφείλεται κυρίως στη τεράστια υστέρηση στα έσοδα, παρά τις πρόσθετες έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν τους 3 τελευταίους μήνες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 50 δισ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 1,7% σε σχέση με το 2010 και αισθητά χαμηλότερα από τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος (54 δισ. ευρώ)» είπε.

«Αποδεικνύεται έτσι ότι συγκεκριμένες πολιτικές - οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν αποτύχει, είτε λόγω έμπνευσης είτε λόγω ανεπάρκειας της προηγούμενης Κυβέρνησης Παπανδρέου - πρέπει να τροποποιηθούν. Και να εμπλουτισθούν με πολιτικές που θα αντιστρέψουν την πτωτική πορεία της Οικονομίας, θα βελτιώσουν τη λειτουργία της πραγματικής Οικονομίας και θα της προσδώσουν δυναμική μεγέθυνσης» κατέληξε ο βουλευτής Φθιώτιδας.