Του ΙΚ Πρετεντέρη
ΟΤΑν στις αρχές Νοεμβρίου
και μετά το φιάσκο με το δημοψή- φισμα κατέρρευσε η κυβέρνηση Παπανδρέου, υπήρχε μια προ- φανής διέξοδος: εκλογές. γιΑ λΟγΟΥΣ που υποψιαζόμαστε και ασφαλώς θα καταγράψει η Ιστορία, η προφανής διέξοδος απερρίφθη. Μέσα από μια διαδι- κασία οριακής συνταγματικότητας, προτιμήθηκε μια μεταβατική κυβέρνηση τριών κομμάτων με Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.

ΕΤΣι, εδώ και τρεις μήνες, η Ελλάδα πορεύεται με ένα ιδιότυπο κυβερνητικό σχήμα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη διαπραγμάτευση.

ΑπΟΤΕλΕΣΜΑ; Στην πραγματικότητα δεν διεξάγεται μία δια- πραγμάτευση αλλά τρεις. n Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την τρόικα. n Τα τρία κόμματα διαπραγματεύονται μεταξύ τους. n Και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί διαπραγματεύονται στο εσωτε- ρικό των κομμάτων για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των βουλευτών στα μέτρα που θα συμφωνηθούν.

ΘΑ ΜΟΥ πΕιΤΕ, «πάλι καλά που τουλάχιστον διαπραγματεύο- νται διότι οι προηγούμενοι κυκλοφορούσαν με τα χέρια ψηλά!».

ΚΑΜιΑ ΑνΤιΡΡηΣη και μπράβο τους. Σκεφτείτε όμως ότι, μό- λις συμφωνήσουν, καλούνται όχι μόνο να ψηφίσουν τη συμ- φωνία αλλά και να την υποστηρίξουν στα μπαλκόνια του προε- κλογικού αγώνα, που θα αρχίσει αμέσως μετά. Τότε να δω πό- σα «μπράβο!» θα ακούσουν.

ΕιλιΚΡινΑ
δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν έτσι, αλλά ούτε ψύλλος στον κόρφο τους. Φαίνεται ότι η πολιτική εκδικείται. διΟΤι Αν

ΕιχΑΜΕ ΕπιλΕΞΕι
τότε την προφανή διέξοδο των εκλογών (μια χαρά προλαβαίναμε για τις 4 Δεκεμβρίου…), θα είχαμε τώρα μια κανονική κυβέρνηση (όποιοι κι αν την αποτε- λούσαν) για να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και μια νέα Βου- λή (με όποια σύνθεση) για να την ψηφίσει.

ΑΥΤη η ΚΥβΕΡνηΣη και αυτή η Βουλή με νωπή λαϊκή εντολή θα διέθεταν όχι μόνο ισχυρότερη νομιμοποίηση για να αναλά- βουν τις ευθύνες τους στην πορεία της διαπραγμάτευσης, αλλά και περισσότερο χρόνο μπροστά τους για να αφομοιώσουν τους αναπόφευκτους κραδασμούς που θα προκύψουν.

ΚΑι η «ΕπιΚΕιΜΕνη χΡΕΟΚΟπιΑ»; Υπενθυμίζω ότι η 6η δό- ση, του Σεπτεμβρίου, καταβλήθηκε τελικώς στις 15 Δεκεμβρί- ου και η 7η δόση, του Δεκεμβρίου, δεν καταβλήθηκαν ποτέ, αλ- λά δεν είδα κανέναν να χρεοκοπήσει περισσότερο από πριν.

ΣΤΕΡνηΜΟΥ γνΩΣη, θα μου πείτε. Σωστό. Τουλάχιστον, όμως, να μην παθαίνουμε χωρίς να μαθαίνουμε.

διΟΤι ΑΚΟΥΩ ακόμη κάποιους συμπατριώτες μας να αναζητούν «από μηχανής θεούς» ή άλλες μαγικές λύσεις, τη στιγμή που στη δημοκρατία τις λύσεις τις δίνει πάντα η ίδια η δημοκρατία.

ΚΑι ΕδΩ που φτάσαμε τώρα θα αναγκαστούμε απλώς να ξα- ναπιάσουμε το νήμα από εκεί που έπρεπε να είχαμε αρχίσει.

ΑλλΑ ΜΕ ΣΑφΩΣ μεγαλύτερο κόστος για το πολιτικό σύστη- μα, από εκείνο που θα κατέβαλλε αν είχε εξαρχής επιλέξει τα προφανή

Πηγή: Τα Νέα