Του Ι.Κ Πρετεντέρη
εικΟΣι ΠενΤε χρΟνιΑ
ασχολούμαι με εκλογές και δημοσκοπήσεις, αλλά αυτή τη φορά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα. ΑκΟμη χειρΟΤερΑ: υποψιάζομαι ότι οι δημοσκοπήσεις κινδυ- νεύουν με ένα χαρούμενο Βατερλώ.

Οχι ΑΠΑρΑιΤηΤωΣ επειδή οι εταιρείες δεν κάνουν καλά τη δου- λειά τους – παρότι έχω εντοπίσει μερικές παράξενες και αμφιλε- γόμενες πρακτικές...

ΑλλΑ εΠειΔη η πρωτοφανής αναστάτωση που επικρατεί στο πο- λιτικό σκηνικό δεν επιτρέπει ασφαλή προγνωστικά.

ΟΤΑν, λΟιΠΟν, οι δημοσκοπήσεις ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ στις σχετικά βατές εκλογές του 2009, έχω την αίσθηση ότι οι πολύ δυσκολότερες εκλογές του 2012 κινδυνεύουν να τις αποτελειώσουν.

ΤΟ βΑΣικΟ ΣημειΟ στο οποίο θα κριθούν είναι και το πλέον απροσδιόριστο: το ποσοστό του δικομματισμού. Τι θα πάρουν, δηλαδή, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ενα ποσοστό που θα καθορίσει όχι μό- νο το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα το μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό.

ΣύμφωνΑ με τις έως τώρα μετρήσεις, η εικόνα των δύο κομμά- των μοιάζει σχεδόν ψυχεδελική.

εχΟύμε ενΑ ΠΑΣΟκ γύρω στο 10% (ακόμη και 8% «εκλογική επιρροή» τού έδωσε μια δημοσκόπηση!), με μια ΝΔ που κυμαίνε- ται από 17% έως 32%!

Αν ΠιΣΤεψΟύμε τις δημοσκοπήσεις, λοιπόν, το άθροισμα των δύο κομμάτων δύσκολα ξεπερνά το 1/3 των ψήφων. Ως εκ τού- του, η Ελλάδα οδεύει αισίως στη γενική ακυβερνησία – επιχείρημα το οποίο (στη βάση των δημοσκοπήσεων) ακούστηκε ακόμη και στις συνεδριάσεις του Eurogroup!

Δεν θΑ μΠω
στην κουβέντα αν οι καταγραφές αυτές αποτελούν αντικειμενικά δεδομένα ή αν υπηρετούν σκοπιμότητες – σίγουρα, πάντως, δίνουν μια εικόνα διάλυσης του πολιτικού συστήματος.

ΑνΑρωΤιεμΑι όμως μήπως συμβαίνει κάτι χειρότερο: μήπως, δηλαδή, καταγράφουν ένα καθημερινό κλίμα, το οποίο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα εκφραστεί και στην κάλπη – τουλάχιστον όχι σε αυτή την έκταση...

ΔιΟΤι εΔω προκύπτει μια σαφής αντίφαση. Οι ίδιες έρευνες εμ- φανίζουν έναν λαό ιδιαίτερα φοβισμένο, ο οποίος σε ποσοστά 77%-80% αντιλαμβάνεται το ευρώ περίπου ως μοναδική σταθε- ρά στο αβέβαιο μέλλον του.

ερωΤημΑ: Πώς συμβαδίζει αυτή η διαπίστωση με τη συρρίκνωση των κομμάτων διακυβέρνησης; Δεν το γνωρίζω.

ΑλλΑ, Αν ΣύμβΑΔιζει,
τότε η Ελλάδα θα αποδειχθεί η μοναδική δυτική δημοκρατία που σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ανασφάλειας στρέφεται αριστερά. Που θέλει το ευρώ, αλλά ψηφίζει εκείνους που το θέτουν σε κίνδυνο. Ξερω, Ξερω... Θα μου πείτε για την οργή, την αγανάκτηση, τον θυμό της κοινωνίας. Ολα αυτά ισχύουν. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εκφραστούν και στην κάλπη.

ΟΤΑν θΑ ΠρεΠει όχι μόνο να διαμαρτυρηθείς ή να τιμωρήσεις, αλλά να βρεις και κάποιον για να κυβερνήσει – χωρίς εθνικές περιπέτειες!

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ