Ο HANS-WERNER SINN είναι ένας γερµανός οικονοµολόγος µε µεγάλη επιρροή στη χώρα του, επικεφαλής του ερευνητικού ινστιτούτου IFO.

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ εβδοµάδα έκανε δηλώσεις στο Reuters και στην «International Herald Tribune» που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες στη χώρα µας – βλέπετε εµείς είχαµε να λύσουµε το κορυφαίο θέµα των λαθροµεταναστών στη Νοµική!

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο SINN; Οτι «η Ελλάδα δεν θα µπορέσει να εξυπηρετήσει το χρέος της». Κι ότι «όσο νωρίτερα αυτό αναγνωριστεί τόσο καλύτερα θα είναι για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη».

ΕΝΤΑΞΕΙ, θα µου πείτε, δεν είπε και καµία σοφία. Ναι, αλλά το είπε Γερµανός. Και όχι ένας τυχαίος Γερµανός.

ΠΡΑΓΜΑ που σηµαίνει ότι η Γερµανία αρχίζει να αντιλαµβάνεται το πρόβληµα. Κι όταν η Γερµανία αρχίζει να αντιλαµβάνεται το πρόβληµα, αυτό σηµαίνει... φως στο τούνελ!

ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ, δηλαδή, ότι το Μνηµόνιο αντιµετωπίζει το έλλειµµα αλλά δεν αντιµετωπίζει το χρέος – ίσα ίσα, το κάνει επαχθέστερο. Κι ότι όσο δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα του χρέους, αποκλείεται να λυθεί το πρόβληµα τουδανεισµού. Τόσο απλό αλλά, όπως φαίνεται, και οι Γερµανοί θέλουν τον Γερµανό τους.

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ, το φως έγινεεντονότερο. Ο Πρωθυπουργός µίλησε για προσπάθειες επιµήκυνσης τουχρέους και ο υπουργός Οικονοµικών παραδέχτηκε ότι συζητείται τοενδεχόµενο εξαγοράς µέρους του χρέους σε χαµηλότερη τιµή.

ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ αρνήθηκαν ότι συζητούν τοενδεχόµενο της αναδιάρθρωσης αλλά αυτό πουσυζητούν είναι ήδη µιαχαρά αναδιάρθρωση – ευτυχώς!

ΕΥΤΥΧΩΣ διότι δεν υπάρχει άλλη λύση.Τα οικονοµικά βλέπετε δεν είναι καµία σατανικήεπιστήµη. Οταν µια χώρα δενέχει να πληρώσει, είναι υποχρεωµένη να κάνει ό,τι κι ο τελευταίοςµπατίρης επιχειρηµατίας:

Να µεταθέσει στο µέλλον την αποπληρωµή ενός µέρους του χρέους – αυτό που λέµε «επιµήκυνση»...

Να εξασφαλίσει φθηνότεραεπιτόκια για την εξυπηρέτησητου χρέους – το ενδεχόµενο, δηλαδή, των «επιδοτούµενωνεπιτοκίων» ή των ευρωοµολόγων...

Να πει στουςδανειστές της «παιδιά, σαςχρωστάω εκατό αλλά δεν τα έχω. Να δώσω εβδοµήντα και να πατσίσουµε;»– αυτή είναι η εξαγορά µέρους του χρέους σε χαµηλότερες τιµές...

ΘΑ ΓΚΡΙΝΙΑΞΟΥΝ για το παζάριοι τράπεζες; Μικρότο κακό.

Απλώς θα βάλουν κι αυτές το χέρι στην τσέπη, όπως όλος ο κόσµος. ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, λοιπόν, η Ελλάδα θα επιχειρήσει να κάνει και τα τρία. Ειλικρινά, άλλος δρόµος δεν υπάρχει κι είναι ευτύχηµα ότι επιτέλους δείχνουν να το αντιλαµβάνονται όλοι ή, τουλάχιστον, οι περισσότεροι ενδιαφερόµενοι.

ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, αυτό που ήταν αναπόφευκτο, έγινε δεδοµένο: η Ελλάδα θα κάνει αναδιάρθρωση. Να κάνουµε και τον σταυρό µας για να αποδειχθεί όσο ηπιότερη γίνεται!