Σχεδόν καθημερινά Ακούμε οτι η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα. Με λίγα λόγια το συμπέρασμα είναι οτι τα πέντε χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και την Κυβέρνησης Καραμανλή ήταν ένα τίποτα. Δεν νομίζω οτι είναι έτσι τα πράγματα. Κάθε Κυβέρνηση κάνει πράγματα αλλά φυσικό είναι να κάνει και λάθη. Προτείνω σήμερα μια πρώτη ματιά σε ορισμένα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Προσφορά στους βουλευτές και πρώην Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ξέχασαν ακόμα και το έργο που οι ίδιοι έκαναν!


Νόμος 3296/2004


*Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις.
   
*Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φυσικά πρόσωπα.
   
*Αύξηση των εκπτώσεων για ορισμένες κοινωνικής φύσεως δαπάνες.


Νόμος 3522/2006*Μείωση της φορολογίας φυσικών προσώπων.
   
* Όλες οι πολύτεκνες μητέρες δεν πληρώνουν πλέον φόρο στο επίδομα που λαμβάνουν από το κράτος.
   
*Όλοι οι πολίτες με αναπηρία ωφελούνται πολλαπλά.
   
*Όλοι οι ενοικιαστές πληρώνουν πλέον χαμηλότερο ενοίκιο λόγω της κατάργησης του τέλους χαρτοσήμου.
   
*Όλοι οι Έλληνες ναυτικοί πληρώνουν εφεξής το μισό και λιγότερο φόρο λόγω της ανάλογης μείωσης του φορολογικού συντελεστή.
   
*Οι φορολογούμενοι ωφελούνται από την επέκταση της έκπτωσης 20% για τις δαπάνες εγκατάστασης τηλεθέρμανσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και από την αύξηση κατά 200 ευρώ του ποσού μέγιστης εκπιπτόμενης δαπάνης.
   

*Όλοι οι φορολογούμενοι ωφελούνται από νέες, μεγαλύτερες εκπτώσεις στα ασφάλιστρα ζωής, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων και ορισμένων δαπανών με αποδείξεις.
   

*Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων ωφελούνται από τη σημαντική αύξηση από το 5% και 15% στο 40% των δαπανών που εκπίπτουν με δικαιολογητικά για όλες τις οικοδομές.


Νόμος 3634/2008

*Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της φορολογίας ακινήτων με την κατάργηση του φόρου κληρονομιάς, του φόρου για γονικές παροχές και την απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από φορολογία, στο βαθμό που καλύπτει βασικές στεγαστικές ανάγκες.
   
*Θέσπιση ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤ.ΑΚ.) με χαμηλό συντελεστή, σε αντικατάσταση μιας σειράς φόρων που επιβάρυναν τα ακίνητα. Απαλλαγή από το ΕΤ.ΑΚ. της κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων, για κατοικίες έως 200 τ.μ. και για αντικειμενικά προσδιοριζόμενη αξία έως 300.000 ευρώ). Σχεδόν 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν θα πληρώνουν το ΕΤ.ΑΚ. για την κύρια κατοικία τους.
  
*Απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης (200 τ.μ. + 25 τ.μ. για το τρίτο παιδί και καθένα από τα επόμενα παιδιά).
   
*Αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα με την εξομοίωση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Πάνος Ρασσιάς