Του Ι.Κ. Πρετεντέρη 
ΛΥΠΑΜΑΙ
αλλά όποιος νομίζει ότι το ζήτημα της χώρας είναι αν θα πάρει περισσότερο χρόνο η κυβέρνηση Παπαδήμου, μου φαίνεται πολύ βαθιά νυχτωμένος. Το ζήτημα είναι ακριβώς το αντίθετο: πώς θα τρέξει η κυβέρνηση τα θέματα που έχει αναλάβει με την ταχύτητα του φωτός.
οΧΙ ΓΙΑ νΑ ΠΡοΛΑβΕΙ τις εκλογές. Αλλά για να προλάβει τις εξελίξεις.

ΔΙοτΙ το ελληνικό πρόβλημα δεν κόβει βόλτες μόνο του στην έρημο Σαχάρα. Αναπτύσσεται, εξελίσσεται, αντιμετωπίζεται ή δεν αντιμετωπίζεται μέσα σε ένα γενικότερο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Το οποίο βρίσκεται σε συνθήκες βαθιάς κρίσης και μεταβάλλεται διαρκώς.

ΚΑΙ το οΠοΙο δεν περιμένει πότε θα συμφωνήσουμε ή θα διαφωνήσουμε μεταξύ μας.

ΘΑ ΘΥΜοΥντΑΙ οι αναγνώστες ότι οι «εθνοσωτήριες» αποφάσεις της 21ης Ιουλίου ξεπεράστηκαν τόσο γρήγορα από τα πράγματα ώστε χρειάστηκαν νέες αποφάσεις στις 26 Οκτωβρίου, τρεις μήνες αργότερα. Και τώρα, πολλοί εκτιμούν ότι ακόμη κι αυτές οι νέες αποφάσεις μπορεί να μην αποδει- χτούν αρκετές.

ΜΕ ΑΛΛΑ ΛοΓΙΑ, ο χρόνος τρέχει. Και μαζί του τρέχει ένα πρόβλημα που αλλάζει συνεχώς. Ενα πρόβλημα του οποίου κανείς δεν έχει καταφέρει ακόμη να σταθεροποιήσει τις παραμέτρους και τα δεδομένα.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥο μόλις χρόνια, ξεκινήσαμε με την Ελλάδα, περάσαμε στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, η κρίση χτύπησε την Ισπανία και την Ιταλία, ούτε καν η Γαλλία δεν κοιμάται σήμερα σίγουρη. Ξεκινήσαμε με ένα δημοσιονομικό πρόβλημα μιας μικρής ευρωπαϊκής χώρας και φτάσαμε να θέτουμε σε αμφιβολία την επιβίωση ολόκληρης της ευρωζώνης.

ΚΑΚΑ τΑ ψΕΜΑτΑ, τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου. Και σε μια κατάσταση που βρίσκεται εκτός ελέγχου, ο Παπαδήμος δεν χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται ταχύτητα.

ΔΙοτΙ ΥΠο τΙΣ ΣηΜΕΡΙνΕΣ συνθήκες είναι απολύτως επεί- γον για την Ελλάδα να σταθεροποιήσει την κατάσταση σε ό,τι την αφορά και να προχωρήσει τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, πριν μεταβληθούν για άλλη μία φορά οι συνθήκες που τις δημιούργησαν και τις πάρουν μαζί τους. Μόνο τότε η χώρα θα διαθέτει έναν ασφαλή οδικό χάρτη. Και για να αποκτή- σει αυτόν τον οδικό χάρτη έχει μόλις μερικές εβδομάδες στη διάθεσή της – ούτε μέρα περισσότερο!

ΓΙ’ ΑΥτο ΑΚΡΙβΩΣ είναι ανόητη η συζήτηση για τη διάρκεια ζωής της κυβέρνησης. Η επιτυχία της ή η αποτυχία της δεν εξαρτάται από τη διάρκειά της. Αλλά από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που θα επιδείξει τα αμέσως επόμε- να εικοσιτετράωρα.

ΚΑΙ τΑ οΠοΙΑ ελπίζω να αναλωθούν σε σοβαρότερα ζητήμα- τα από τον αριθμό των υπογραφών που ζητάει το Eurogroup για να εκταμιεύσει την 6η δόση!

Πηγή: Τα Νέα