Του ΙΚ Πρετεντέρη
υπΑρχΟυν
δύο τρόποι να διαβάσει κανείς την τελευταία Σύνοδο Κορυφής και τις αποφάσεις της:

Ο πρώτΟΣ λέει ότι η Μέρκελ και ο Σαρκοζί πρώτα απέκλει- σαν τον Ολυμπιακό από το Τσάμπιονς Λιγκ και μετά τιμώ- ρησαν τον Κάμερον, που έστειλε στον Πειραιά την Αρσεναλ με τα τσικό.

Ο ΔευτερΟΣ
θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έκανε ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι αρκετό. Διότι αυτό το βήμα θα αποκτήσει πραγματικό νόη- μα μόνο όταν συμπληρωθεί και από άλλα.

πρΟΣώπΙκΑ προτιμώ τη δεύτερη ανάγνωση. Για τρεις λόγους – ο ένας από τους οποίους αφορά την Ελλάδα:

πρώτΟν
, για λόγους αρχής. Πάντα θεωρώ ότι η απάντηση σε μια κρίση της Ευρώπης οφείλει να είναι περισσότερη Ευρώπη. Και η δημοσιονομική ένωση, όπως προδιαγράφεται, είναι σαφώς περισσότερη Ευρώπη.

ΔευτερΟν, για λόγους σκοπιμότητας. Είναι προφανές ότι οι Γερμανοί και η ΕΚΤ δεν θα συναινέσουν σε κανόνες ουσι- αστικής αλληλεγγύης αν δεν προηγηθούν δεσμεύσεις δημο- σιονομικής πειθαρχίας. Από την πλευρά τους, λογικό. Αλλά, αν προχωρήσει το δεύτερο, αργά ή γρήγορα θα συνοδευτεί και από το πρώτο. Μακάρι γρήγορα...

τρΙτΟν
, για λόγους σταθερότητας. Ισως είναι υπερβολικό να πω ότι η Ευρώπη απέκτησε σχέδιο. Ισως είναι άδικο να μιλήσω για απλό οδικό χάρτη. Η πραγματικότητα κινείται κάπου στη μέση. Αλλά από εκεί που πριν από μία εβδομάδα όλα βρί- σκονταν κυριολεκτικά στον αέρα, τώρα φαίνεται να υπάρ- χει ένα πλαίσιο – κάτι σημαντικό για τη χώρα μας, στο μέτρο που επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου...

ΑπΟ εκεΙ κΑΙ περΑ
, βεβαίως, χρειάζονται ακόμη πολλά πράγματα για να πούμε ότι πέρασε η θύελλα.

χρεΙΑζετΑΙ κατ’ αρχάς να αποκτήσει η δημοσιονομική ένω- ση μορφή και λογική – χωρίς τις ακρότητες που ονειρεύονται οι «ελλειμματομάχοι».

χρεΙΑζετΑΙ ύστερα να οδηγηθεί η ΕΚΤ (με ή χωρίς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας) σε ρόλο πραγματικής Κεντρικής Τράπεζας.

χρεΙΑζΟντΑΙ αναπτυξιακές παρεμβάσεις για να μη βυθι- στεί ολόκληρη η Ευρώπη στην ύφεση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η ελλΑΔΑ
έχει περιθώριο έως το 2015 για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να κατοχυρώσει τη θέση της στο ευρώ. Πλέον όμως ξέρει τι πρέπει και τι έχει να κάνει.

ΑλλΑ Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν αποκτήσει την προοπτι- κή που της έλειψε την τελευταία διετία με τα Μνημόνια και τις άλλες αστοχίες. Αν, δηλαδή, δεν στηριχτεί σε ένα ρεαλι- στικό, συγκροτημένο και αποτελεσματικό σχέδιο.

τΟ ΟπΟΙΟ οφείλει να τύχει της υποστήριξης όχι μόνο των ευ- ρωπαίων εταίρων, αλλά και του ελληνικού λαού. Διαφορετικά, καλύτερα να την κάνουμε από τώρα μαζί με τον Κάμερον...

Πηγή: Τα Νέα