ΕΛΛΑΔΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο

της Ντίας Μούλου - Δημοσίευση 17 Μαρτίου 2015, 18:32 / Ανανεώθηκε 18 Μαρτίου 2015, 00:09
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο
Facebook Twitter Whatsapp

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης και την αποκατάσταση των αδικιών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης και την αποκατάσταση των αδικιών. 

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την επαναπρόσληψη των περίπου 3.900 απολυθέντων και την αποκατάσταση των «διαθεσίμων» δημοσίων υπαλλήλων, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα πρόσληψης των 6.000 επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Όσον αφορά στη διαδικασία των επαναπροσλήψεων, αυτή δεν θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με τη συμμετοχή μιας τριμελούς επιτροπής, μέσω και μιας μίνι εθελοντικής κινητικότητας , ώστε να καλυφθούν ελλέιψεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα επαναπροσλαμβάνονται ή αποκαθίστανται οι υπάλληλοι:

 • των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας, ή  οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
 • οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167)και του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,
 • οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.67 παρ.4 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270),
 • οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων,
 • οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) και
 • οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων  των παρ.6 και 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226).
 • Δεν αποκαθίστανται οι υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, επανασυστηνονται κλάδοι και ειδικότητες που είχαν καταργηθεί, όπως αυτή των σχολικών φυλάκων, των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ, των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η μετατροπή των θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ),  που αφορά σε περίπου 40.000 υπαλλήλους, σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το μέτρο αυτό δεν έχει κανένα μισθολογικό κόστος, αντίθετα συντελεί στον εξορθολογισμό της διοίκησης, διευκολύνοντας το θεσμό της κινητικότητας.

Αναφορικά με τον «εκδημοκρατισμό» της δημόσιας διοίκησης, καταργείται η πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας, ενώ προβλέπεται και η αποκατάσταση του τεκμηρίου της αθωότητας στη πειθαρχική διαδικασία και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Με το σχέδιο νόμου απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου, ενώ υπάρχουν διατάξεις και για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Παράλληλα, τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή η Κάρτα του Πολίτη, που θα περιλαμβάνει βασικούς αριθμούς μητρώων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), ως αναγνωριστικούς για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του κατόχου της, και θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ προβλέπονται και μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Στο Κεφάλαιο Δ, ορίζονται και οι διαδικασίες για την εκποίηση κρατικών οχημάτων, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την προσπόριση εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών από τη μείωση της δαπάνης που προκαλούν στον κρατικό προϋπολογισμό η χρήση και συντήρηση πολυτελών, μεγάλου κυβισμού ή τεχνολογικά απαξιωμένων δαπανηρών οχημάτων, χωρίς ωστόσο να παραγκωνίζονται οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των Ολυμπιονικών που είναι διορισμένοι στο δημόσιο τομέα (στενό και ευρύτερο) μέσω της απόσπασης είτε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Τα τέσσερα μέρη του νομοσχεδίου:

 • Μέρος Α: Εισάγει μέτρα εκδημοκρατισμού  και εξορθολογισμού της διοίκησης και μέτρα που αφορούν στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας, όπως η επαναρύθμιση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, του θεσμού της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών (Κεφάλαιο Α-1), διατάξεις που ρυθμίζουν σε νέα, δημοκρατικότερη βάση τις σχέσεις στο εσωτερικό της διοίκησης, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο (Κεφάλαιο Α-2).
 • Μέρος Β: Επιδιώκει τον εξορθολογισμό του πειθαρχικού δικαίου και την αποκατάσταση των συνταγματικών αρχών που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία και ιδίως του τεκμηρίου αθωότητας.
 • Μέρος Γ: Αποκαθιστά αδικίες, επανεφέρει προσωπικό - κινητικότητα, επανασυστήνει υπηρεσίες και κλάδους που είχαν καταργηθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης, και επαναφέρει στην υπηρεσία το προσωπικό που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα. 
 • Μέρος Δ: Περιλαμβάνει ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδίως επί θεμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 στις 14:00.

Το σχέδιο νόμου

Η αιτιολογική έκθεση