ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ψηφιακή Σύγκλιση» στον τομείς Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων

Δημοσίευση 15 Φεβρουαρίου 2011, 14:55 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
«Ψηφιακή Σύγκλιση» στον τομείς Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων
Facebook Twitter Whatsapp

Πρόσκληση 60 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα των Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Πρόσκληση 60 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα των Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011. Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης δημοσίων έργων υποδομών, τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης προς τους πολίτες, καθώς επίσης και την προαγωγή της ασφάλειας στις μεταφορές και τις επικοινωνίες, πρόκειται να υλοποιηθεί για πρώτη φορά έργο ΣΔΙΤ με παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση περιλαμβάνει μεταξύ των προτεινόμενων πράξεων και τη δημιουργία Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) για την τηλεματική διαχείριση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την πληροφόρηση των επιβατών και την ηλεκτρονική πληρωμή εισιτηρίων. Σκοπός είναι, με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων να υλοποιηθεί ένα πρότυπο σύστημα αστικών συγκοινωνιών, που θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του επιβατικού κοινού και στην αναβάθμιση των συγκοινωνιών.

Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε ήδη η διαβούλευση για το σχέδιο προκήρυξης του διαγωνισμού που θα αναδείξει τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο θα επιτρέψει στο επιβατικό κοινό της Αττικής να γνωρίζει τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και τρόλεϊ, τη συνολική διάρκεια των δρομολογίων και τη βέλτιστη διαδρομή, ακόμη και με τη βοήθεια του κινητού τηλεφώνου.

Εκτός από την υλοποίηση του παραπάνω έργου, η συγκεκριμένη πρόσκληση αποσκοπεί επίσης, μεταξύ άλλων, στην:

· Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης απαλλοτριώσεων, με στόχο την ηλεκτρονική διάθεση των δεδομένων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών.

· Δημιουργία ψηφιακού μητρώου οδών, τη διασύνδεσή του με συναφείς βάσεις δεδομένων οδικών τροχαίων ατυχημάτων και βάσεις δεδομένων κυκλοφοριακών μετρήσεων και με αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες επικαιροποίησης δεδομένων.

· Δημιουργία ψηφιακού μητρώου δικτυακών υποδομών.

· Δημιουργία ομογενοποιημένου κόμβου παρουσίας και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ για την απλουστευμένη και αποδοτική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η Πρόσκληση 26 χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους).

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr.