ΥΓΕΙΑ

Ημερίδα για το Χάρτη Υγείας

Δημοσίευση 16 Μαΐου 2011, 23:28 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ημερίδα για το Χάρτη Υγείας
Facebook Twitter Whatsapp
Ημερίδα με θέμα «Απογραφή φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ιδιωτικού τομέα» και η συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέας λειτουργίας του έργου «Χάρτης Υγείας» της χώρας.
Ημερίδα με θέμα «Απογραφή φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ιδιωτικού τομέα» και η συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέας λειτουργίας του έργου «Χάρτης Υγείας» της χώρας. Το έργο που υλοποιήται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και υποστηρίζεται επιστημονικά από την ΕΣΔΥ, συνίσταται στη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού καθώς και των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό την λήψη αποφάσεων για την προάσπιση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Ο μηχανισμός αυτός θα εξασφαλίσει την τροφοδότηση των βάσεων δεδομένων του Χάρτη Υγείας από τους παραγωγούς πρωτογενών ή δευτερογενών στοιχείων του τομέα Υγείας – Πρόνοιας.

Η ημερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των καταγραφικών φορμών των δεδομένων που θα συλλέγονται από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τους επιστημονικούς συλλόγους, διαγνωστικά  εργαστήρια και κλινικές.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν καταγραφικές φόρμες δεδομένων, καθώς και η διαδικασία καταχώρησής τους. Το περιεχόμενο των φορμών έχει ήδη εγκριθεί από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Χάρτη. (ΕΣΔΥ).


Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ

Ημερίδα με θέμα «Απογραφή φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ιδιωτικού τομέα» και η συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέας λειτουργίας του έργου «Χάρτης Υγείας» της χώρας.

 

Το έργο που υλοποιήται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και υποστηρίζεται επιστημονικά από την ΕΣΔΥ, συνίσταται στη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού καθώς και των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό την λήψη αποφάσεων για την προάσπιση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

 

Ο μηχανισμός αυτός θα εξασφαλίσει την τροφοδότηση των βάσεων δεδομένων του Χάρτη Υγείας από τους παραγωγούς πρωτογενών ή δευτερογενών στοιχείων του τομέα Υγείας – Πρόνοιας.

 

Η ημερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των καταγραφικών φορμών των δεδομένων που θα συλλέγονται από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τους επιστημονικούς συλλόγους, διαγνωστικάΗμερίδα με θέμα «Απογραφή φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ιδιωτικού τομέα» και η συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέας λειτουργίας του έργου «Χάρτης Υγείας» της χώρας.

Το έργο που υλοποιήται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και υποστηρίζεται επιστημονικά από την ΕΣΔΥ, συνίσταται στη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού καθώς και των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό την λήψη αποφάσεων για την προάσπιση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Ο μηχανισμός αυτός θα εξασφαλίσει την τροφοδότηση των βάσεων δεδομένων του Χάρτη Υγείας από τους παραγωγούς πρωτογενών ή δευτερογενών στοιχείων του τομέα Υγείας – Πρόνοιας.

Η ημερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των καταγραφικών φορμών των δεδομένων που θα συλλέγονται από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τους επιστημονικούς συλλόγους, διαγνωστικά
εργαστήρια και κλινικές.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν καταγραφικές φόρμες δεδομένων, καθώς και η διαδικασία καταχώρησής τους. Το περιεχόμενο των φορμών έχει ήδη εγκριθεί από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Χάρτη. (ΕΣΔΥ).


Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ

εργαστήρια και κλινικές.

 

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν καταγραφικές φόρμες δεδομένων, καθώς και η διαδικασία καταχώρησής τους. Το περιεχόμενο των φορμών έχει ήδη εγκριθεί από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Χάρτη. (ΕΣΔΥ).

 

 

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ