current views are: 28

30 Μαΐου 2021
Δημοσίευση08:45

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Τι αλλάζει σε συντελεστές, αφορολόγητα όρια και τεκμήρια

Οπως προκύπτει από την απόφαση του κ. Πιτσιλή, τα σημεία στα οποία επέρχονται οι πλέον σημαντικές αλλαγές

Δημοσίευση 08:45’

Οπως προκύπτει από την απόφαση του κ. Πιτσιλή, τα σημεία στα οποία επέρχονται οι πλέον σημαντικές αλλαγές

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται φέτος στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς και στον τρόπο εξόφλησης των φόρων. Οπως προκύπτει από την απόφαση του κ. Πιτσιλή, τα σημεία στα οποία επέρχονται οι πλέον σημαντικές αλλαγές είναι τα εξής:

1) Μειώσεις φορολογικών συντελεστών και αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια για τα εξαρτώμενα τέκνα. 

Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Μείωση εισαγωγικού (ελάχιστου) φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

β) Μείωση των συντελεστών που αντιστοιχούν στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ, από 29%, 37% και 45%, στο 28%, στο 36% και στο 44%, αντίστοιχα.

2) Αύξηση των αφορολόγητων ορίων για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. 

Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα, το αφορολόγητο όριο εισοδήματος αυξάνεται:

– από 8.863,63 ευρώ σε 9.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

– από 9.090,90 ευρώ σε 10.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα,

– από 9.545,45 ευρώ σε 11.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα,

– κατά επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. 

3) Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία), καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

4) Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα μειώνεται από το 100% στο 55%.

5) Εξαίρεση αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ από το τέλος επιτηδεύματος.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

6) Απαλλαγή ανείσπρακτων ενοικίων από το φόρο εισοδήματος με απλή κοινοποίηση εξωδίκου.

Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2020, λόγω άρνησης ή αδυναμίας των τελευταίων να τα πληρώσουν, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκων καταγγελιών στους μισθωτές μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Αντίγραφο του εξωδίκου πρέπει να προσκομιστεί είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε με σκανάρισμα μέσω e-mail είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία και στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την υποβολή της δήλωσης.

7) Πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για φορολογουμένους που επλήγησαν οικονομικά από τον κορονοϊό το 2020.

Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης οι μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή μέσα στο 2020, οι φορολογούμενοι με ατομικές επιχειρήσεις που έκλεισαν ή υπέστησαν σημαντική μείωση τζίρου και θεωρούνται «πληττόμενες», οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020 και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020.

Η απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης θα ισχύσει εφόσον:

α) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020, δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης,

β) δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019,

γ) τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 (για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, μετοχών κ.λπ.) δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση.

8) Μη συνυπολογισμός στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογουμένου που θεωρείται πληττόμενος οικονομικά από την επιδημία του κορονοϊού, των εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων που του καταβλήθηκαν για την κάλυψη των πάσης φύσεως εισοδηματικών απωλειών του.

Τα ποσά αυτά, τα οποία δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, είναι αναλυτικά:

α) Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 άρθ.33 Ν. 4690/2020 για τους εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
β) Οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.

γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και των 534 ευρώ που καταβλήθηκε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σε μηνιαία βάση καθώς και η οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση των 400 ευρώ που καταβλήθηκε σε επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19.

δ) Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

Τα ποσά αυτά μπορούν να δηλωθούν μόνο για να αξιοποιηθούν προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον διαφορές εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν λόγω τεκμηρίων.

9) Εκπτωση φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων.

Προστέθηκαν στον πίνακα 7 της δήλωσης οι νέοι κωδικοί 627-628, στους οποίους συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020 και αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων του άρθρου 39Β του Ν. 4172/2013. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Δηλαδή στη φετινή φορολογική δήλωση και στις δηλώσεις των επομένων τριών ετών εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος το 10% (το ¼ του 40%) της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε το 2020.

10) Εξόφληση των φόρων έως και σε 8 μηνιαίες δόσεις.

Οι φόροι που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων, οι οποίες θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021, πρέπει να καταβληθούν σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την 28η Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, θα παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 3%.


σχετικα αρθρα