current views are: 11

11 Ιουνίου 2022
Δημοσίευση07:44

Πανελλαδικές 2022: Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Σήμερα εξετάζονται σε Υγιεινή, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Στοιχεία Μηχανών και Προγραμματισμό Υπολογιστών.

Δημοσίευση 07:44’
7pl781653811585170

Σήμερα εξετάζονται σε Υγιεινή, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Στοιχεία Μηχανών και Προγραμματισμό Υπολογιστών.

Συνεχίζονται και σήμερα, Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 οι Πανελλήνιες 2022 για τους χιλιάδες υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Σήμερα εξετάζονται σε Υγιεινή, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Στοιχεία Μηχανών και Προγραμματισμό Υπολογιστών.

Δείτε εδώ τα θέματα στην Υγιεινή

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

  • Στα χωριστικά δίκτυα υπονόμων τα νερά της βροχής χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία.
  • Η κύρια πηγή θερμότητας στη γη προέρχεται από την ιονίζουσα ακτινοβολία.
  • Οι επαγγελματικές δερματοπάθειες είναι τα συχνότερα επαγγελματικά νοσήματα.
  • Οι πυρκαγιές των δασών ανήκουν στις ανθρωπογενείς πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Τα καρυκεύματα και τα ευφραντικά υπάγονται στην
    κατηγορία των τροφίμων.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα α, β, γ, δ, ε καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα, έναν από τους αριθμούς 1 έως 10 που αντιστοιχεί στη λέξη ή αριθμό, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις παρακάτω λέξεις ή αριθμούς θα περισσέψουν.

1) 316 mm Hg 4) τσιμέντο 7) απόδειξη
2) τοιχώματα από πέτρες 5) ανατολικά
8) τεχνητές
3) φυσικές 6) ένδειξη 9) δυτικά
10) 430 mm Hg

α)  Σε υψόμετρο πάνω από 7.000 μέτρα η ατμοσφαιρική πίεση είναι ___________________.
β)  Ο στεγανός βόθρος είναι καλυμμένος εσωτερικά με _________________.
γ)  Σε μια κατοικία που έχει καλό προσανατολισμό τα υπνοδωμάτια πρέπει να βρίσκονται ______________ .
δ)  Οι ακτίνες Χ ανήκουν στις __________________ πηγές ακτινοβολίας.
ε)  Η παρουσία αζωτούχων ενώσεων στο νερό αποτελεί ________________ μόλυνσής του.

ΘΕΜΑ Β

ΣΤΗΛΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Νοσήματα μεταδιδόμενα με τον αέρα

Νοσήματα μεταδιδόμενα μέσω του πεπτικού συστήματος

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές ή φορείς

Κοινωνικά νοσήματα

Β1.  Ο θόρυβος στο σπίτι προέρχεται από εξωτερικές και από εσωτερικές πηγές. Πώς επηρεάζει ο θόρυβος τον άνθρωπο και τι του προκαλεί;

Β2.  Να αναφέρετε τους σκοπούς της Υγιεινής της εργασίας.

Β3.  Να γράψετε τα βιολογικά αποτελέσματα στον άνθρωπο
από την έκθεση στην ακτινοβολία.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων;

Γ2. Παραγωγός φρούτων συγκέντρωσε και αποθήκευσε τη συγκομιδή του. Εξαιτίας της απεργίας η μεταφορά των προϊόντων καθυστέρησε. Να αναφέρετε, ονομαστικά, ποιοι παράγοντες θα αλλοιώσουν τα αποθηκευμένα τρόφιμα

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ταξιδιώτης που επιστρέφει από χώρα του εξωτερικού, όπου ενδημεί η πανώλη, διαγνώσθηκε ότι πάσχει από αυτή τη νόσο.

α)  Με ποιους ξενιστές ή φορείς μεταδίδεται η πανώλη;
β)  Ποιο μέτρο προφύλαξης έπρεπε να πάρει το άτομο πριν ταξιδέψει;
γ)  Εκτός από την πανώλη να αναφέρετε άλλα τρία (3) νοσήματα που μεταδίδονται με ξενιστές ή φορείς.

β) Ποιος από αυτούς είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος εξαφάνισής τους (μον. 1) και γιατί (μον. 3);

Δείτε εδώ τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Με την κοινωνικοποίηση επιδιώκεται η εξυγίανση της επιχείρησης και όχι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με σκοπό το κέρδος, όπως συμβαίνει στις κρατικοποιήσεις.

Το κοινωνικό περιβάλλον περικλείει όλες τις κοινωνικές αλλαγές, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μίας κοινωνίας και γενικότερα όλη την κοινωνική οργάνωση μίας χώρας.
Η διαδικασία της αποτελεσματικής διοίκησης ξεκινά με τον έλεγχο, συνεχίζει με τον προγραμματισμό και την οργάνωση και καταλήγει στη διεύθυνση.
Η επιτυχής πώληση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ πωλητή και καταναλωτή.
Ο οργανισμός που μαθαίνει πρέπει να βρίσκει τρόπους να χρησιμοποιεί μόνο τις τυπικές διαδικασίες μάθησης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δημιουργικότητα και η καινοτόμος σκέψη των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ Β

Στον Δευτερογενή Τομέα Παραγωγής ανήκουν οι:

α. Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
β. Τραπεζικές επιχειρήσεις
γ. Βιοτεχνικές επιχειρήσεις

δ. Αλιευτικές επιχειρήσεις

Η λειτουργία του προϋπολογισμού σε μία επιχείρηση
Β1. Τα στελέχη της εταιρείας «Α», η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, εντόπισαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις με τους πελάτες της, εξαιτίας της κακής ποιότητας των υφασμάτων (1ο βήμα στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων). Μετά από διεξοδική έρευνα ανακάλυψαν ότι οι αιτίες είναι α) η πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού στην εταιρεία (πάνω από 10 άτομα τον τελευταίο μήνα) και β) η υπερφόρτωση της βασικής μηχανής παραγωγής.

Στη συνέχεια, τα στελέχη ανέπτυξαν τις παρακάτω εναλλακτικές λύσεις 1 και 2 για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε παραγωγή προϊόντων κακής ποιότητας (2ο βήμα στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων).

Σε σχέση με τους νεοπροσληφθέντες ανειδίκευτους εργάτες μπορεί να γίνει εκπαίδευση είτε από παλιούς και έμπειρους εργάτες, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή της εταιρείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες που θα δώσουν στους ανειδίκευτους εργάτες γενικές κατευθύνσεις για το αντικείμενο της εργασίας τους, χωρίς, όμως, να μειωθεί η παραγωγή της εταιρείας.
Σε σχέση με την υπερφόρτωση της βασικής μηχανής παραγωγής αυτή είτε μπορεί να αντικατασταθεί με νέα αυτόματη μηχανή είτε να αλλάξει ο χρόνος λειτουργίας
της, θέτοντας σε εφαρμογή διαφορετικές βάρδιες λειτουργίας στο εργοστάσιο.

Ζητούνται:

Να αναπτύξετε το 3ο βήμα (Ανάλυση των Εναλλακτικών Λύσεων) στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, στο οποίο πρέπει να προχωρήσουν τα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας.

Δείτε εδώ τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών

Δείτε εδώ τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.


σχετικα αρθρα