current views are: 11

26 Νοεμβρίου 2021
Δημοσίευση03:30

ICAP: Μειωμένη κατά 19% η εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων το 2020 σε σχέση με το 2019

Oι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο επιδεινώθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της δραστικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας (περίοδος ύφεσης).

Δημοσίευση 03:30’

Oι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο επιδεινώθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της δραστικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας (περίοδος ύφεσης).

Αυξομειώσεις παρουσίασε η συνολική εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων την περίοδο 2004-2015. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP ΑΕ, την τριετία 2016-2018 ο όγκος της παραγωγής παρουσίασε συνεχή αύξηση, η οποία οφείλεται στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

   Ειδικότερα, το 2018 το συνολικό μέγεθος της παραγωγής υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2017 καθώς η κορυφαία εταιρεία του κλάδου ανέλαβε μια σειρά από σημαντικά έργα στο εξωτερικό (κυρίως στις Η.Π.Α.). Ωστόσο, τη διετία 2019-2020 που ακολούθησε, η συνολική παραγωγή μειώθηκε σημαντικά λόγω της επιβολής πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να στραφούν σε άλλες αγορές, όπως Βόρεια και Νότια Ευρώπη, Μεσόγειο και Αφρική. Το 2020 το σύνολο της εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων μειώθηκε κατά 19% σε σχέση με το 2019.

   H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP επισημαίνει ότι η εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής καλύπτεται ουσιαστικά από μία βιομηχανία μεγάλου μεγέθους. Oι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο επιδεινώθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της δραστικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας (περίοδος ύφεσης). Ορισμένες εταιρείες του κλάδου στράφηκαν στις διεθνείς αγορές προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά. Η κορυφαία βιομηχανία του κλάδου σημειώνει υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα, όπου παρά τον έντονο ανταγωνισμό έχει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις.

   Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν καθυστερήσεις κυρίως στην παράδοση των προϊόντων και των πρώτων υλών, καθώς τα κατασκευαστικά έργα συνεχίστηκαν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την Μαρία Φλώτσιου, Senior Analyst Οικονομικών Μελετών της ICAP, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, οι εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ακολούθησαν σε γενικές γραμμές φθίνουσα πορεία. Ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης παρουσίασε αυξομειώσεις την περίοδο 2004-2020 και διαμορφώθηκε στο 32% περίπου το 2020. Οι συνολικές ποσότητες των εξαγωγών παρουσιάζουν επίσης έντονες αυξομειώσεις, παραμένουν ωστόσο σε υψηλά επίπεδα και αυτό οφείλεται στις σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις που παρουσιάζει μια μεγάλη βιομηχανία του κλάδου.

   Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος επιχειρήσεων. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού πέντε επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη 5ετία 2016-2020, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού μειώθηκε το 2020 κατά 22,8% σε σχέση με το 2016. Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν σταθερά την τριετία 2017-2019, ενώ το 2020 μειώθηκαν ελαφρώς (-0,9%) έναντι του 2019. Οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις συρρικνώθηκαν σημαντικά (- 35,1%) το 2020/2016. Ομοίως, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 33% περίπου την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των 5 εταιρειών παρουσίασαν αυξομειώσεις σε όλη την περίοδο 2016-2020, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση 41,1% την εν λόγω πενταετία. Ωστόσο, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 36,2% την ίδια περίοδο ενώ τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικά τα έτη 2017 και 2018. Τα EBITDA παρουσίασαν αυξομειώσεις την πενταετία 2016-2020

   Σχετικά με την εγχώρια ζήτηση, η αγορά παρουσίασε μικρές, σχετικά, μεταβολές, την περίοδο 2017-2019, ωστόσο το 2020 μειώθηκε 14% έναντι του 2019. Κύριος παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων μεγάλων διαμέτρων είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει μεγάλα δημόσια έργα που να αφορούν τη μεταφορά υγρών και αερίων. Πραγματοποιήθηκαν κάποια έργα που αφορούν τη μεταφορά του νερού, αλλά σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου δεν ήταν ικανά να διατηρήσουν την εγχώρια κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων σε υψηλά επίπεδα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, προβλέπεται ότι τη διετία 2021-2022 η εγχώρια κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων θα παρουσιάσει περαιτέρω μείωση με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7% – 10%.

   Η ευρωπαϊκή χαλυβουργία υποστηρίζει σχεδόν 2,6 εκατ. εργασίες και απασχολεί άμεσα περίπου 330 χιλιάδες άτομα και έμμεσα περίπου 1,6 εκατ. Ο τομέας παράγει κατά μέσο όρο 170 εκατ. τόνους χάλυβα ετησίως σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευών ο χάλυβας αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ-28 διαμορφώθηκε σε 157 εκ. τόνους το 2019, μειωμένη κατά 6% έναντι του 2018. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα κυμάνθηκε μεταξύ 162- 169 εκατ. τόνων την περίοδο 2018-2018. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2019 σε 1.350 χιλ. τόνους μειωμένη κατά 8% έναντι του 2018, αποσπώντας μερίδιο μόλις 0,9% επί της συνολικής παραγωγής της ΕΕ-28.


σχετικα αρθρα