current views are: 10

26 Μαΐου 2022
Δημοσίευση13:54

Υπόθεση Novartis – Συνήγορος Παπαδάκου: Αναξιοποίητα έγγραφα από την ανακρίτρια – Να κληθούν τρεις νέοι μάρτυρες

Νέες εξελίξεις στο δικαστικό θρίλερ της Νοvartis.

Δημοσίευση 13:54’
9cg0po1652505090343

Νέες εξελίξεις στο δικαστικό θρίλερ της Νοvartis.

Το δικηγορικό γραφείο Ιπποκράτη Ι. Μυλωνά, ενημερώνει σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση Novartis.

1. Στην κύρια ανάκριση για την υπόθεση «Παπαγγελόπουλου – Νοβάρτις», ως γνωστόν υπερασπίζομαι τη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου. Μετά την απολογία της συνεχίζω να μελετώ την τεράστια δικογραφία και συνεχώς εντοπίζω σημαντικά έγγραφα, τα οποία περιέργως δεν έχει αξιοποιήσει η κ. Ανακρίτρια.
2. Στις 24-5-2022 έλαβα περί τις 1.000 σελίδες εγγράφων από τη δικο-γραφία και σήμερα (26-5-2022) στις 9.45 το πρωί πήγα στο γραφείο της κ. Ανακρίτριας να καταθέσω νέα αίτηση εξέτασης τριών σημαντικών μαρτύρων.
Έκπληκτος έμαθα από την κ. Ανακρίτρια ότι αυτή είχε ήδη περατώσει την ανάκριση και ότι δικαστικός επιμελητής θα μου επέδιδε τη σχετική κλήση!!
Αφού δήλωσα ότι εγώ δεν είχα λάβει καμία τέτοια κλήση, κατέθεσα την ανωτέρω αίτησή μου.
3. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρίτος μάρτυρας, του οποίου ζήτησα την εξέταση.
Από τη μελέτη των εγγράφων που έλαβα στις 24-5-2022 διαπίστωσα πρώτα ότι οι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ. κ. Ζαχαρής και Σοφουλάκης είχαν απευθύνει στις 24-10-2019 έγγραφό τους προς τη Νομική Υπηρεσία της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ζητώντας στοιχεία για τις καταθέσεις των μαρτύρων στις ΗΠΑ για την υπόθεση Νοβάρτις.

Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισήλθε στις 5-11-2019 έγγραφο του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου της Πρε-σβείας των ΗΠΑ και υπαλλήλου – πράκτορα (agent) του FBI στην Αθή-να, κ. Viet Nguyen, με το οποίο αυτός, αναφερόμενος στο προηγούμενο έγγραφο των κυρίων Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, ζητά μία συνά-ντηση, προκειμένου να βοηθήσει στο ανωτέρω ζήτημα της Νοβάρτις.
Η ακριβής διατύπωση στο έγγραφο του κ. Nguyen έχει ως εξής:
«I respectfully request a meeting with your office to explore how I can assist you on this or future matters.»
Τονίζω ότι η Ανακρίτρια κ. Αλεβιζοπούλου από τον Φεβρουάριο του 2021 γνώριζε αυτό το έγγραφο του κ. Nguyen, αφού αυτό περιέχεται σε εισερ-χόμενο έγγραφο της παρούσας Ανάκρισης. Επίσης γνώριζε ότι ο κ. Nguyen συνεργάστηκε με την κ. Τουλουπάκη και της παρείχε πληροφορίες, όπως προκύπτει από άλλο έγγραφο του 2020, που και αυτό υπάρχει στην παρούσα δικογραφία.
Προξενεί προφανώς μεγάλη εντύπωση πως η έμπειρη κ. Ανακρίτρια παρέ-λειψε να αναζητήσει τον κ. Nguyen και να του ζητήσει πληροφορίες, λαμβάνοντας κατάθεση από αυτόν.

Επειδή προφανώς ο ανωτέρω υπάλληλος – πράκτορας του FBI που υπηρετεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Viet Nguyen, γνωρίζει για τις καταθέσεις των μαρτύρων στις ΗΠΑ, έκρινα ότι η προσφερόμενη εκ μέ-ρους του βοήθεια είναι πράγματι πολύ σημαντική για τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτις και ζήτησα σήμερα με την αίτησή μου να εξεταστεί ο κ. Viet Nguyen ως μάρτυρας.
4. Ως γνωστόν, η κ. Παπαδάκου κατηγορείται (μεταξύ άλλων) για το ότι δήθεν ψευδώς κατήγγειλε τον Φεβρουάριο του 2017 στην τότε εισαγγελέα διαφθοράς κ. Ράϊκου ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπό-θεση Νοβάρτις, γεγονός που -υποτίθεται- ότι δεν γνώριζε η κ. Ράϊκου.
5. Ωστόσο από τη μελέτη των εγγράφων που στις 24-5-2022 έλαβα προκύπτει ευθέως ότι ήδη στις 9-1-2017 είχε εισαχθεί στη δικογραφία της Νο-βάρτις, την οποία χειριζόταν η κ. Ράϊκου, το από 29-12-2016 έγγραφο του FBI, στο οποίο γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για πληρωμές μετρητών «to in-fluential government officials in Greece holding senior position in the Greek government», ενώ η ίδια διατύπωση περιέχεται και στο από 18-1-2017 έγ-γραφο του FBI, το οποίο είχε εισαχθεί στη δικογραφία της Νοβάρτις στις 18-1-2017. Αξίζει να τονιστεί ότι σε άλλο σημείο του ίδιου εγγράφου κα-ταγράφεται ότι ο Α έδινε μετρητά στον Β, «who then paid cash to Deputy Ministers». [Τα πλήρη ονόματα αναφέρονται στο έγγραφο.]
Τα ανωτέρω δύο έγγραφα του FBI η κυρία Ράϊκου τα χρέωσε στον τότε Επίκουρο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, κ. Αντώνιο Ελευθεριάνο, ο οποίος ήδη στις 19-12-2016 είχε υπογράψει και υποβάλει «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕ-ΣΗ» προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές των ΗΠΑ, στην οποία αυτός ανα-φέρει ότι οι καταγγελίες των υπαλλήλων της Νοβάρτις που κατέθεσαν στις ΗΠΑ «αναφέρονται σε χρηματισμό δημόσιων λειτουργών που κατείχαν κρίσιμες κυβερνητικές ή διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα την τελευ-ταία επταετία, προκειμένου να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους αναφορικά είτε με τις εγκρίσεις των φαρμάκων, είτε με την τιμολόγησή τους, είτε τέλος με την αποζημίωσή τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.»
6. Βάσει των ανωτέρω δεδομένων ζήτησα σήμερα την εξέταση του εισαγ-γελέα κ. Αντώνιου Ελευθεριάνου, προκειμένου αυτός να καταθέσει περί του αν η κ. Ράϊκου γνώριζε ή όχι για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων ήδη από τον Ιανουάριο του 2017 και να αποδειχθεί ότι η κ. Ράϊκου ψεύδεται, όταν ισχυρίζεται ότι αυτή δεν γνώριζε την ύπαρξη στοιχείων για την εμπλο-κή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Νοβάρτις.
7. Επίσης ζήτησα να εξεταστεί ως μάρτυρας ο έτερος επίκουρος εισαγγε-λέας διαφθοράς, κ. Ι. Σέβης και να ερωτηθεί αν αυτός είχε ενημερώσει την τότε προϊσταμένη του κ. Ράϊκου για το ότι στον κατάλογο των εμβασμάτων με τους γιατρούς αποδέκτες δωροδοκιών από τη Νοβάρτις, που αυτός πα-ρέλαβε, περιέχονταν και το όνομα του ιατρού συζύγου της, που και αυτός είχε λάβει χρήματα από τη Νοβάρτις.
8. Θα σας απογοητεύσω και για μία ακόμη φορά δεν θα αναφερθώ στο πε-ριεχόμενο των -ασαφών και αόριστων- κατηγοριών σε βάρος της κ. Παπα-δάκου, επειδή το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, στο οποίο έχω προσφύ-γει στις 14 Μαρτίου 2022 ζητώντας την κήρυξη της ακυρότητας του κατηγορητηρίου, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΒΟΥΛΕΥΜΑ!!….

Υ.Γ. Επί του ζητήματος της πρόωρης και παράνομης περάτωσης της ανά-κρισης θα επανέλθω με σχετικό Δελτίο Τύπου.


σχετικα αρθρα