ΕΛΛΑΔΑ

Εγκύκλιος για απόλυση των «διαθέσιμων» σχολικών φυλάκων και εκπαιδευτικών

Δημοσίευση 27 Μαρτίου 2014, 17:24 / Ανανεώθηκε 27 Μαρτίου 2014, 17:21
Εγκύκλιος για απόλυση των «διαθέσιμων» σχολικών φυλάκων και εκπαιδευτικών
Facebook Twitter Whatsapp

Εντολή για να κινηθούν οι διαδικασίες απόλυσης των «διαθέσιμων» σχολικών φυλάκων, εκπαιδευτικών και άλλων υπαλλήλων για τους οποίους έληξε το οκτάμηνο ένταξης σε καθεστώς διαθεσιμότητας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για παράτασή του έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
 

Εντολή για να κινηθούν οι διαδικασίες απόλυσης των «διαθέσιμων» σχολικών φυλάκων, εκπαιδευτικών και άλλων υπαλλήλων για τους οποίους έληξε το οκτάμηνο ένταξης σε καθεστώς διαθεσιμότητας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για παράτασή του έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως γράφουν τα Νέα, θα υπάρξει άμεση διαγραφή από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και θα εκδοθούν πράξεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης για όσους εκ των «διαθέσιμων»:

- δεν έχουν υποβάλει αίτηση για τη μετάταξη / μεταφορά τους στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας

- δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες διάθεσης.

Ηδη εγκύκλιος που υπογράφει την Πέμπτη ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σταλεί προς όλα τα υπουργεία, γενικές ή ειδικές γραμματείες και αποκεντρωμένες διοικήσεις, η οποία δίνει αναλυτικές οδηγίες. Μάλιστα, στην εγκύκλιο με την οποία αναλύονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι υπηρεσίες επισυνάπτεται υπόδειγμα πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήξη της διαθεσιμότητας

Καλούνται οι διευθυντές Προσωπικού στους φορείς από όπου προέρχονται οι εργαζόμενοι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, για τους οποίους έληξε το οκτάμηνο διαθεσιμότητας, να αποστείλουν στο υπουργείο τα στοιχεία (ΑΦΜ - επώνυμο - όνομα) ξεχωριστά όσων διαπιστώνεται η παράταση του χρόνου διαθεσιμότητάς τους και όσων διαπιστώνεται η μη παράταση. Μάλιστα, αυτό πρέπει να γίνει «εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήξη του χρόνου διαθεσιμότητας».

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι προς απόλυση υπάλληλοι (εκείνοι των οποίων ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν παρατείνεται) θα διαγραφούν άμεσα από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, θα σταλεί πίσω στους φορείς βεβαίωση με τον αντίστοιχο κωδικό διαγραφής από το Μητρώο για τον κάθε υπάλληλο.

Στη συνέχεια, ανάλογα με τον φορέα από όπου προέρχεται ο «διαθέσιμος» που απολύεται, ο αρμόδιος υπουργός, ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο περιφερειάρχης ή δήμαρχος εκδίδει πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διαπιστωτική πράξη για παράταση διαθεσιμότητας

Για την περίπτωση των υπαλλήλων, των οποίων ο χρόνος διαθεσιμότητας παρατείνεται, οι διευθυντές Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και παράλληλα ενημερώνουν σχετικά τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Οικονομικού για τη συνέχιση της καταβολής των αποδοχών της διαθεσιμότητας (75%):
* μέχρι την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς ή
* μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης / μεταφοράς για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διάθεσης.

Νόμος 4250/2014

Η εγκύκλιος αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που ψηφίσθηκε προ οκταημέρου στη Βουλή με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Πρόκειται πλέον για τον νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014). Σε αυτόν περιλαμβάνεται ρύθμιση (άρθρο 40) με την οποία ορίζεται ότι υπάλληλος σε διαθεσιμότητα δεν απολύεται στις εξής δύο περιπτώσεις:

- Αν έχει εκδοθεί ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για προκήρυξη θέσεων και ο υπάλληλος έχει υποβάλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη / μεταφορά του ως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.

- Αν έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί πίνακες διάθεσης από αρμόδιο όργανο και μέχρι της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης / μεταφοράς του.

Απόλυση «κατά κύματα»

Έτσι, με βάση τον νόμο και την εγκύκλιο για την εφαρμογή του όσον αφορά τους «διαθέσιμους» θα ξεκινήσει κατά κύματα η απόλυσή τους, αρχής γενομένης από σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου για τους οποίους εξέπνευσε το οκτάμηνο διαθεσιμότητας στις 22 Μαρτίου.

Στο έγγραφο-εγκύκλιο που εστάλη σήμερα προς όλα τα υπουργεία, γενικές ή ειδικές γραμματείες και αποκεντρωμένες διοικήσεις σημειώνεται ότι θέματα αποζημίωσης των υπαλλήλων που απολύονται, καθώς και ζητήματα προστασίας της μητρότητας κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της διαθεσιμότητας πρόκειται να ρυθμιστούν σε επικείμενη διάταξη νόμου.

Αποζημιώσεις και επίδομα ανεργίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου διοικητικής Μεταρρύθμισης, το νομοθετικό κενό για αποζημιώσεις και επίδομα ανεργίας μέσω του ΟΑΕΔ όσον αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους που απολύονται θα καλυφθεί με διάταξη που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης και αναμένεται να ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη διάταξη, για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης από το Δημόσιο ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας.

Στην αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται «εν μέρει και οι αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι». Στις ρυθμίσεις υπάγονται και οι απολυόμενοι για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και στη συνέχεια απολύονται θα δικαιούνται το επίδομα ανεργίας καθώς και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισμού.

Για την καταβολή επιδόματος θα λαμβάνονται υπόψη, αντί του εγγράφου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η σχετική πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης και, αντί των ημερών εργασίας απασχόλησης, η υπηρεσία του υπαλλήλου, όπως αυτή υπολογίζεται για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.

Δείτε αναλυτικά όλη την εγκύκλιο

Πηγή: tanea.gr

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr