ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες

Δημοσίευση 2 Σεπτεμβρίου 2015, 16:24 / Ανανεώθηκε 2 Σεπτεμβρίου 2015, 16:30
Ποιοι θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες
Facebook Twitter Whatsapp

Τους εκλογικούς καταλόγους βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και το ποιοι θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Τους εκλογικούς καταλόγους βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και το ποιοι θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012, Α' 57), «Σε ιδιαίτερες καταστάσεις που συντάσσονται από τον Δήμαρχο κάθε ημερολογιακό δίμηνο περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές που έχουν επέλθει στα δημοτολόγια λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ενταχθούν στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του π.δ. 26/2012, Α'57 «Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Όσοι εκλογείς υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής μετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ψηφίζουν ως ετεροδημότες. Οι εκλογείς που υποβάλλουν στον οικείο Δήμαρχο του τόπου διαμονής τους αιτήσεις διαγραφής από τις καταστάσεις ετεροδημοτών, μετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ψηφίζουν στις εκλογές αυτές ως ετεροδημότες.» Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 15 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012, Α' 57) «οι μεταβολές   που συντελούνται στο δημοτολόγιο ένα (1) μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους μετά την διενέργεια των εκλογών».

«Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 15 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012, Α' 57) «οι μεταβολές   που συντελούνται στο δημοτολόγιο ένα (1) μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους μετά την διενέργεια των εκλογών». Συνεπώς, οι προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές θα διενεργηθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Γ αναθεώρησης (Μαΐου - Ιουνίου 2015), η οποία περιλαμβάνει τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κ.λπ.) που συντελέστηκαν έως την 30.06.2015. Η ίδια προθεσμία 30.06.2015 ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες στον τόπο διαμονής τους», προσθέτει η εγκύκλιος.

«Η ανωτέρω προθεσμία 30.06.2015 ισχύει και για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής έως την ημερομηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδημότες», προσθέτει η εγκύκλιος:

Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής μετά την 30η.06.2015 θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδημότες. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της παρ.1 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012), ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν. Συνεπώς οι νέοι εκλογείς (18 ετών) μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.