ΕΛΛΑΔΑ

Την ψηφιακή υπογραφή εισάγει ο ΕΒΕΑ

Δημοσίευση 20 Μαρτίου 2016, 06:01 / Ανανεώθηκε 19 Μαρτίου 2016, 00:08
Την ψηφιακή υπογραφή εισάγει ο ΕΒΕΑ
Facebook Twitter Whatsapp

Με την απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή, θα μπορούν να συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ από το τέλος του μηνός Μαρτίου.

Με την απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή, θα μπορούν να συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ από το τέλος του μηνός Μαρτίου.

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή. 

Το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone) χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μιας συσκευής USB όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης.

Επιπλέον, η απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της.

Τι χρειάζεται για την έκδοση

Η έκδοση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται με τέσσερα απλά βήματα:

1. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (www.ermis.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

2. Μετάβαση στο ΕΒΕΑ, για την υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος.

3. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της πύλης Ermis.

4. Χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop).

Το κόστος

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Όπως σημειώνεται από το ΕΒΕΑ, για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το ΕΒΕΑ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή Γωνιά» (DIGITALCORNER) στο επιμελητήριο με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος μας στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.

Παρουσιάζοντας τη νέα υπηρεσία σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε μεταξύ άλλων:

«...Εδώ και αρκετά χρόνια, επενδύουμε σταθερά στη δημιουργία δομών, εργαλείων και μηχανισμών που διευκολύνουν την επιχειρηματική δράση - δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μικρομεσαία και στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, οι Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας, το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια, με αυτό το στόχο.

Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας εντάσσεται και η ανάπτυξη της υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων διαβλέποντας τα οφέλη σε χρόνο και χρήμα που θα επέφερε στις επιχειρήσεις η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής που περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατία, υπέβαλε αίτηση τον Φεβρουάριο του 2014 στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο τελικά εξέδωσε την απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή στα επιμελητήρια της ψηφιακής υπογραφής.

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Τα μέλη του ΕΒΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Απομακρυσμένη Ψηφιακή Υπογραφή, ως υπηρεσία, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ERMIS, με Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Η αξιοποίηση των Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών θα επιτρέψει στο ΕΒΕΑ να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά στην ανάγκη για παροχή ηλεκτρονικών