ΕΛΛΑΔΑ

Επιστολή Αλεξανδρή στον Κοντονή για το ασφαλιστικό των δικηγόρων

Δημοσίευση 24 Μαρτίου 2017, 10:54 / Ανανεώθηκε 24 Μαρτίου 2017, 14:05
Επιστολή Αλεξανδρή στον Κοντονή για το ασφαλιστικό των δικηγόρων
Facebook Twitter Whatsapp

Με εκτενέστατη επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο Πρόεδρος  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής

Με εκτενέστατη επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο Πρόεδρος  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής, επισημαίνει τη σωρεία προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου στους Δικηγόρους.

Στην επίστολή του ο κ. Αλεξανδρής τονίζει «ότι πρόκειται για προβλήματα που προκαλούν αδικαιολόγητη σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου και ζητεί την συνδρομή του Υπουργού στην αντιμετώπισή τους, σημειώνοντας ότι  η επίλυση τους έχει επείγοντα χαρακτήρα καθώς αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων Δικηγόρων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική επιστολή για το ασφαλιστικό, "πρόκειται για ένα σύστημα που συνεπάγεται βίαιη αφαίμαξη του διαθέσιμου και δεδουλευμένου εισοδήματός μας και απειλεί ευθέως την επαγγελματική μας υπόσταση. Η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα στο δυσθεώρητο ποσοστό του 37,95% καταδεικνύει τον φορολογικό χαρακτήρα της εισφοροδοτικής επιβάρυνσης, η οποία σε συνδυασμό με τα σωρευτικά φορολογικά βάρη (φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, προκαταβολή φόρου 100%, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, ΦΠΑ 24% που στην πράξη επιβαρύνει τον δικηγόρο) οδηγεί σε απροκάλυπτα δημευτικό αποτέλεσμα".

"Είναι χαρακτηριστικό ότι δικηγόρος με εισόδημα 20.000 € θα επιβαρυνθεί κατά το τρέχον έτος (με συνυπολογισμό των προσωρινών "εκπτώσεων" που ισχύουν κατά την πρώτη τετραετή μεταβατική περίοδο) με ασφαλιστικές εισφορές 5.448€. Επί του καθαρού εισοδήματος των 14.552 €, που απομένει, επιβαρύνεται επιπροσθέτως με φόρο εισοδήματος 22% ύψους 3.201 €, τέλος επιτηδεύματος 650 € και εισφορά αλληλεγγύης 56€, ήτοι σύνολο 9.355 €, ενώ θα κληθεί να καταβάλει και 100% προκαταβολή φόρου", υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Πέραν του κεντρικού αυτού ζητήματος, το νέο σύστημα πάσχει πολλαπλώς σε νομικό επίπεδο καθώς αντίκειται σε πλήθος διατάξεων συνταγματικής περιωπής και υπερνομοθετικής ισχύος.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζονται τα εξής, καίρια νομικά ζητήματα:

α) Ο αόριστος και ασαφής καθορισμός της έννοιας του "καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος", που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων, κατά παράβαση της συνταγματικής και υπερνομοθετικής αρχής της βεβαιότητας και προβλεψιμότητας του φόρου και της αρχής της ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου, που απορρέουν από το άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

β) Ο καθορισμός της φορολογικής βάσης υπολογισμού των εισφορών με κανονιστική απόφαση της διοικήσεως κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.

γ) Η επιβολή φορολογικού ή οικονομικού βάρους επί πλασματικής βάσεως, με αδικαιολόγητα προνόμια υπέρ του ΕΦΚΑ και ανισότητα σε βάρος των δικηγόρων, ιδίως ως προς τον συμψηφισμό των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και την άτοκη επιστροφή ή συμψηφισμό αυτών κατά παράβαση των άρθρων 78 παρ. 1 και 2, 43 παρ. 2 και 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 του Συντάγματος και 14 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής.

δ) Ο πλασματικός προσδιορισμός του ελάχιστου ύψους του φορολογητέου εισοδήματος με βάση το οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 20 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και των άρθρων 6 παρ. 1,13 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 αυτής και του άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ.

ε) Ο δημευτικός και άνισος χαρακτήρας των ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των δικηγόρων, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων, κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ 1 και 5, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και των άρθρων 14 της ΕΣΔΑ.

στ) Η έλλειψη επαρκούς αναλογιστικής τεκμηρίωσης για τις επιλογές που προέκρινε η Κυβέρνηση για τους επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες, αφού δεν παρουσίασε σχετική μελέτη για το ΕΤΑΑ.

ζ) Η έλλειψη ανταποδοτικότητας, ήτοι σχέσης εύλογης αναλογίας μεταξύ εισφορών και παροχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι δικηγόρος που αιτείτο την συνταξιοδότησή του με 40 έτη δικηγορίας από το ΤΑΝ λάμβανε 1.232,50 €, ενώ με τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν. 4387/2016 θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 290,74 € (συντάξιμες αποδοχές 679,30€ x ποσοστό αναπλήρωσης 42,80% = 290,74 €) , πλέον εθνικής σύνταξης 384 €, ήτοι συνολικά 674 €.

η) Ο απαγορευτικός και αποτρεπτικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της δικηγορικής αμοιβής σε συνδυασμό με τα λοιπά δικαστικά δαπανήματα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των εντολέων των δικηγόρων, κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 1, 25 παρ 1 του Συντάγματος, των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ.

Πλην των αμιγώς νομικών ζητημάτων, που αφορούν την συνταγματικότητα του νέου ασφαλιστικού νόμου και θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του ν. 4387/2016 στους Δικηγόρους ασφαλισμένους, έχει προκύψει σωρεία προβλημάτων και αδιευκρίνιστων ερωτημάτων, που επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου και προκαλούν αδικαιολόγητη σύγχυση.

Συναφώς, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ακόλουθα πρακτικά προβλήματα, λάθη και παραλείψεις:

1. Σε πλείονες δικηγόρους εμφανίζονται λανθασμένα στοιχεία μητρώου, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.