ΕΛΛΑΔΑ

Προτάσεις των εμπόρων για τις οφειλές σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ

Δημοσίευση 10 Ιανουαρίου 2011, 09:32 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Προτάσεις των εμπόρων για τις οφειλές σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ
Facebook Twitter Whatsapp

Δέκα προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα της διόγκωσης των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, αλλά και ανάλογη προσέγγιση για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ, κάνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος μετά από δίμηνη διαβούλευση με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη και τον διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Γ. Βουδούρη.

Δέκα προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα της διόγκωσης των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, αλλά και ανάλογη προσέγγιση για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ, κάνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος μετά από δίμηνη διαβούλευση με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη και τον διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Γ. Βουδούρη.

Μεταξύ άλλων η ΓΣΕΒΕΕ ζητάει:

- Ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών ΟΑΕΕ και ΙΚΑ με διαχωρισμό παλαιότερων οφειλών από την τρέχουσα εισφορά του ασφαλισμένου

- Μείωση εισφορών σε συνεπείς ασφαλισμένους

- Επασφάλιστρο για ΟΑΕΕ σε όλες τις επιχειρήσεις (1‰)

- Αποποινικοποίηση της μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ

- Αποκατάσταση ανισότητας για τους προ του 1983 ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

- Τακτική διμηνιαία παροχή πληροφόρησης του ελεύθερου επαγγελματία για διάφορα ζητήματα, μέσω της διμηνιαίας αποστολής ταχυπληρωμών του ΟΑΕΕ.

Αναλυτικά η ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει ότι προκειμένου να μην φαλκιδευτεί η βιωσιμότητά του ΟΑΕΕ, αλλά και για να μην δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα από χιλιάδες ανασφάλιστους επαγγελματίες, κατέθεσε ''ένα ρεαλιστικό και ορθολογικό πλαίσιο προτάσεων για τα χρέη των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, αλλά και για τις εκκρεμείς υποθέσεις προς το ΙΚΑ . Συγκεκριμένα προτείνει:

- Διαχωρισμό παλαιότερων οφειλών από την τρέχουσα εισφορά του ασφαλισμένου, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να πληρώνει τουλάχιστον την τρέχουσα εισφορά, να θεωρείται έτσι ασφαλιστικά ενήμερος και να συνεχίζει να διατηρεί δικαίωμα στις ιατροφαρμακευτικές παροχές. Η παλαιά οφειλή δεν διαγράφεται.

- Ρύθμιση των παλαιών οφειλών μέσω διμηνιαίων δόσεων, που δεν θα υπερβαίνουν το 15% της τρέχουσας εισφοράς και θα εμφανίζονται διακριτά στην ταχυπληρωμή. Σε περίπτωση μη ένταξης στη ρύθμιση να δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης της παλαιάς οφειλής (με δεδομένο ότι θα πληρώνεται η τρέχουσα), όταν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, είτε με δόσεις, είτε μέσω εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, είτε μέσω παρακράτησης μέρους της καταβαλλόμενης σύνταξης για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη.

- Διακανονισμός του ατομικού ασφαλιστικού χρέους (οφειλών) για τις αδρανείς επιχειρήσεις, με αφαίρεση μέρους του οφειλόμενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή φυσικά θα υπάρχει και σχετική απομείωση της σύνταξης. Ανάλογη μεταχείριση και για οφειλές συνταξιούχων άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι για ένα μικρό διάστημα μετά τη συνταξιοδότησή τους άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα (δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα στον ΟΑΕΕ).

- Αναφορικά με οφειλές στο ΙΚΑ: α) ποσοστιαία επιβάρυνση στις τρέχουσες μηνιαίες υποχρεώσεις για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, β) έκπτωση στους εργοδότες που είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επί μία τριετία, γ) αλλά και σε αυτούς που μέσω τραπεζικού λογαριασμού με την κατάθεση της μηνιαίας μισθολογικής κατάστασης εξοφλούν τις υποχρεώσεις ΙΚΑ και ΦΜΥ. Απόλυτα προαιρετική η δυνατότητα και για πληρωμή της μισθοδοσίας.

- Είναι ακόμη αναγκαίο να δοθεί στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ η δυνατότητα ελέγχου, μέσω του TAXIS, της εισοδηματικής κατάστασης ιδίως των μεγαλύτερων οφειλετών για ποσά άνω των 40.000€ και με εισοδηματικό κριτήριο άνω των 40.000€.

- Μείωση για μία διετία κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ, τουλάχιστον για τους συνεπείς ασφαλισμένους. Το 2011 και το 2012 είναι ιδιαίτερα κρίσιμες χρονιές για τους επιχειρηματίες.

- Επιβολή “επασφάλιστρου” σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις, με σχέση ιδιωτικού δικαίου, της τάξης 1‰ επί του τζίρου και για όλες τις εταιρικές μορφές (ατομικές, ΟΕ, ΑΕ, κλπ), προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά ο ΟΑΕΕ και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Πρόσθετο κίνητρο για την δημιουργία και διατήρηση επιχείρησης αποτελεί η ύπαρξη ενός υγιούς Οργανισμού Ασφάλισης.

- Αποποινικοποίηση της πράξης της μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ.

- Αποκατάσταση της ισονομίας σε σχέση με τα άλλα Ταμεία που αφορά στους όρους συνταξιοδότησης για τους προ του 1983 ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

- Τακτική διμηνιαία παροχή πληροφόρησης του επιχειρηματία για διάφορα ζητήματα (πχ. ασφαλιστικά, εργασιακά, προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, αδειοδοσία, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις κλπ), μέσω συνοδευτικού εντύπου με τη διμηνιαία αποστολή ταχυπληρωμών του ΟΑΕΕ.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ στη σχετική επιστολή της η τάση για περαιτέρω χαλάρωση της ασφαλιστικής συνείδησης των ελεύθερων επαγγελματιών στη χώρα μας, αλλά κυρίως η λόγω των οικονομικών συνθηκών αδυναμία πληρωμής των ίδιων τους των ασφαλιστικών υποχρεώσεων επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό και από τα τελευταία στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (18/10/2010) για τις οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. Το πλήθος των οφειλετών έχει ξεπεράσει τους 427.000 ασφαλισμένους, ενώ οι συνολικές οφειλές προς τον Οργανισμό υπερβαίνουν τα 3,6 δις €. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών αυτών δεν πληρώνουν λόγω οικονομικής αδυναμίας. Αδυναμία, που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2010), στην οποία διαπιστώνεται ότι 1 στις 5 επιχειρήσεις (20,9%) θεωρεί πολύ πιθανό να προχωρήσει σε κλείσιμο το επόμενο διάστημα, ποσοστό που σε απόλυτα νούμερα προσεγγίζει τις 175.000 επιχειρήσεις. Υπολογίζεται επίσης, βάσει του πιο μετριοπαθούς σεναρίου, ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν πάνω από 300.000 θέσεις απασχόλησης μέχρι το τέλος του 2011 (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Η αύξηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ σημαίνει παράλληλα, ότι οι οφειλέτες εισέρχονται σταδιακά, λόγω υπερσυσσώρευσης χρεών προς τον ΟΑΕΕ (ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και πρόστιμα), σε ένα φαύλο κύκλο. Αδυναμία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και λήψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συσσώρευση χρεών με πρόστιμα, αδυναμία αποπληρωμής. Ενώ παράλληλα δημιουργείται εξ’ αυτού τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στον ΟΑΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο στο μέλλον τη δυνατότητα παροχής συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ακόμη και για τους συνεπείς ασφαλισμένους. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ιδιαίτερα κάτω από τη σημερινή οικονομική συγκυρία και να μην τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή, αλλά και η βιωσιμότητα του Οργανισμού, απαιτούνται ρεαλιστικές προτάσεις, που θα παρέχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής αυτών των χρεών από τους ασφαλισμένους με εναλλακτικές λογικές.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr