ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση στις κλοπές νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών από δημόσιες υπηρεσίες

Δημοσίευση 7 Ιουνίου 2011, 17:22 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Έξαρση στις κλοπές νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών από δημόσιες υπηρεσίες
Facebook Twitter Whatsapp
Σε δεκάδες χιλιάδες ανέρχεται ο αριθμός των κλαπέντων και απολεσθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών σε Περιφέρειες και Δήμους από την 1.1.2006, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν. 3386/05 για την «Είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια».
Σε δεκάδες χιλιάδες ανέρχεται ο αριθμός των κλαπέντων και απολεσθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών σε Περιφέρειες και Δήμους από την 1.1.2006, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν. 3386/05 για την «Είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια». Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφο της υφυπουργού Εσωτερικών, Θεοδώρας Τζάκρη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση των βουλευτών του ΛΑΟΣ Θανάση Πλεύρη και Αδωνι Γεωργιάδη, μέχρι και σήμερα, ο αριθμός των κλαπέντων-απωλεσθέντων εγγράφων ανέρχεται σε:

-25.711 έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (Τύπου Α΄)

- 11.711 έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά (Τύπου Β΄)

- 29.959 έντυπα αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες)

- 2.880 έντυπα δελτίων διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ

- 2.719 έντυπα δελτίων μόνιμης διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ.

Όπως διευκρινίζει η υφυπουργός, στην πλειονότητα των περιπτώσεων για τις οποίες έχει διαπιστωθεί απώλεια εντύπων, «παρατηρείται απροθυμία των Δημάρχων σε ενέργειες για την διοικητική διερεύνηση των συνθηκών απώλειάς τους (ΕΔΕ) και τη διερεύνηση ύπαρξης ευθυνών, παρά τις συστάσεις του υπουργείου».

Αποτέλεσμα της απροθυμίας αυτής, εξηγεί η κ. Τζάκρη, είναι «αφενός η αδυναμία καταλογισμού ευθυνών μέσω της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η αδυναμία διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών».

Το υπουργείο αδυνατεί να κινήσει διαδικασίες πειθαρχικών ελέγχων, καθώς σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η αρμοδιότητα για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού ανήκει στον οικείο δήμαρχο και «συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ακόμη και στην περίπτωση που, αποδεδειγμένα, διαπιστώνουν την κακή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τη μη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών».

Σύμφωνα επίσης με την κ. Τζάκρη, το υπουργείο «από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε τους ΟΤΑ της χώρας, με σειρά εγγράφων, για την αναγκαιότητα λήψης όλων των μέτρων προς την κατεύθυνση της ασφαλούς διαχείρισης και φύλαξης των νομιμοποιητικών εγγράφων καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη συνακόλουθη υποχρέωσή τους για έλεγχο των ΟΤΑ που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα».

Ειδικά πάντως όσον αφορά στο έτος 2010, η υφυπουργός Εσωτερικών σημειώνει ότι ο μεγάλος αριθμός των κλαπέντων εντύπων οφείλεται στη διάρρηξη που έγινε, παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, στο κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην κλοπή εξίσου μεγάλου αριθμού εντύπων από το Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Έβρου της τέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

πηγή: ΑΠΕ