ΕΛΛΑΔΑ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Παράνομη η ανάρτηση της λίστας των φοροφυγάδων γιατρών

Δημοσίευση 7 Ιουνίου 2011, 19:25 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Παράνομη η ανάρτηση της λίστας των φοροφυγάδων γιατρών
Facebook Twitter Whatsapp
Παράνομη κρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ονομάτων γιατρών που έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Για αυτό το λόγο η Αρχή υποχρεώνει το υπουργείο, μέσα σε 15 ημέρες, να «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα του τις καταστάσεις με τα ονόματα των γιατρών και δύο ιατρικών κέντρων.
Παράνομη κρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ονομάτων γιατρών που έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Για αυτό το λόγο η Αρχή υποχρεώνει το υπουργείο, μέσα σε 15 ημέρες, να «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα του τις καταστάσεις με τα ονόματα των γιατρών και δύο ιατρικών κέντρων. Η Αρχή υπογραμμίζει ότι η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών καταστάσεων γιατρών της Αθήνας και δύο διαγνωστικών κέντρων, που φέρονται να υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, δεν προβλέπεται από ρητή νομοθετική διάταξη.

Αντιθέτως - σημειώνει η Αρχή - η επεξεργασία αυτή προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) και του άρθρου 31 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), που καθιερώνουν, ως κανόνα, το φορολογικό απόρρητο, το οποίο κάμπτεται μόνο στις περιοριστικά οριζόμενες από το νομοθέτη περιπτώσεις. Συνεπώς, προσθέτει η υπ' αριθμ. 54/2011 απόφαση της Αρχής, η επίμαχη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι νόμιμη.

Τα μέλη της Αρχής (πρόεδρος ο Χρ. Γεραρής και εισηγητής ο Δ. Ζωγραφόπουλος), αφού ερμήνευσαν το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το Σύνταγμα, την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, αλλά και αφού έλαβαν υπόψη τους τη νομολογία (παλαιές αποφάσεις που έχουν κρίνει για το θέμα αυτό) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζουν στην απόφασή τους:

«Η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών διευθύνσεων παραβατών της φορολογικής νομοθεσίας, συνιστά επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έντονο περιορισμό του ατομικού δικαιώματος πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, εν όψει των ιδιαίτερων κινδύνων του διαδικτύου για την προσωπικότητα του ατόμου (καθολική και μη τυχόν ελεγχόμενη πρόσβαση, χρήση μηχανών αναζήτησης πληροφοριών, απεριόριστη δυνατότητα συσχετισμού πληροφοριών και δημιουργία profile, μεταφόρτωση πληροφοριών κ.λπ.)».

Συνεπώς -συνεχίζει η Αρχή- «απαιτείται να προβλέπεται σε νόμο η αρμοδιότητα της δημόσιας αρχής για τη δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτύου των ονοματεπωνύμων και λοιπών επαγγελματικών στοιχείων φορολογουμένων προς επιδίωξη συγκεκριμένου θεμιτού σκοπού».

Η Αρχή ασχολήθηκε με την υπόθεση αυτή κατόπιν καταγγελίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και θιγομένων γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά.

Τα μέλη της Αρχής έλαβαν υπόψη τους ότι στις 13 Μαΐου 2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Οικονομικών, δελτίο Τύπου που αφορούσε τα αποτελέσματα των εκτεταμένων ελέγχων σε γιατρούς μετά από διασταυρώσεις στοιχείων.

Παράλληλα, περιελάμβανε πίνακες με καταστάσεις γιατρών της Αθήνας, για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις και με γιατρούς που είχαν καταλογιστεί ή επρόκειτο να καταλογιστούν πρόστιμα.

Ειδικότερα, οι επίμαχοι πίνακες περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις γιατρών που είχαν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, καθώς και δύο διαγνωστικών κέντρων, ενώ γίνεται αναφορά και στις περιοχές που εδρεύουν.

Επίσης, άλλος, τρίτος πίνακας, αναφέρει ονομαστικά τα δηλωθέντα κέρδη γιατρών του Κολωνακίου και τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, ενώ τέταρτος πίνακας αφορά 12 γιατρούς και αναφέρει τα δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματά τους, την επταετία 2001-2008.