ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφουν τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Σορβόνης

Δημοσίευση 9 Ιουνίου 2011, 17:23 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφουν τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Σορβόνης
Facebook Twitter Whatsapp
Το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με απόφαση της Συγκλήτου ενισχύει την εξωστρέφειά του και δημιουργεί διεθνείς συνεργασίες, αφού προχωρά στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το γαλλικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με απόφαση της Συγκλήτου ενισχύει την εξωστρέφειά του και δημιουργεί διεθνείς συνεργασίες, αφού προχωρά στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το γαλλικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Τα δύο πανεπιστήμια αποφάσισαν να δημιουργήσουν το απαραίτητο πλαίσιο το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις νομοθεσίες των δύο χωρών προσόντα, να εκπονούν διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη.

Με βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας, οι υποψήφιοι διδάκτορες που υπόκεινται στο καθεστώς της εκπόνησης διατριβής με συνεπίβλεψη, θα εργάζονται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη δύο επιβλεπόντων από τους οποίους ο καθένας ορίζεται από κάθε ένα από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Οι δυο συνεπιβλέποντες θα συμμετέχουν σε τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και θα δεσμεύονται να ασκούν χωρίς περιορισμό και από κοινού τις αρμοδιότητές τους.

Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζεται στη σύμβαση που θα υπογράφεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για κάθε διατριβή.

Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής θα γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησής της. Στο ίδρυμα αυτό θα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου.