ΕΛΛΑΔΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τη διανομή δελτίων-κουπονιών δωρεάν μετακίνησης ΑMEΑ

Δημοσίευση 14 Ιουνίου 2011, 14:05 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τη διανομή δελτίων-κουπονιών δωρεάν μετακίνησης ΑMEΑ
Facebook Twitter Whatsapp
Διευκρινίσεις για τα έγγραφα που αφορούν στην έναρξη διανομής δελτίων-κουπονιών μετακίνησης ΑμεΑ, του έτους 2011 από τα ΚΕΠ, δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του.
Διευκρινίσεις για τα έγγραφα που αφορούν στην έναρξη διανομής δελτίων-κουπονιών μετακίνησης ΑμεΑ, του έτους 2011 από τα ΚΕΠ, δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, για την ανανέωση των δελτίων και των κουπονιών ημερομηνία έναρξης, ορίζεται η 20η Ιουνίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2011, ενώ ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2010, ορίζεται η 5η Αυγούστου 2011.

Προς ενημέρωση των πολιτών, παρακαλούνται τα ΚΕΠ, να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο του καταστήματός τους, ανακοίνωση για την ημερομηνία λήξης των καρτών του 2010, καθώς και ανακοίνωση για τις ημερομηνίες έναρξης της ανανέωσης και της έκδοσης των νέων δελτίων.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία -κουπόνια δωρεάν μετακίνησης, θα προσέρχονται είτε στις Περιφερειακές Ενότητες του τόπου μόνιμης διαμονής τους, είτε στα ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών ενοτήτων.

Επισημαίνεται δε, ότι το γεγονός της χορήγησης δελτίων-κουπονιών ΑμεΑ και από τα ΚΕΠ δεν αίρει σε καμία περίπτωση την υποχρέωση των καθ’ ύλην αρμοδίων Περιφερειών, για διεκπεραίωση της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των δελτίων, στις περιπτώσεις που απαιτείται και η υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, εννοείται το εκκαθαριστικό σημείωμα 2011, που αφορά σε εισοδήματα του οικονομικού έτους 2010. Σύμφωνα, όμως, με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διευκόλυνση της διαδικασίας, στις περιπτώσεις που δεν έχουν αποσταλεί στους δικαιούχους εκκαθαριστικά του έτους αυτού, γίνονται αποδεκτά και τα σημειώματα που αφορούν στο οικονομικό έτος 2009.

Στις περιπτώσεις απώλειας, η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή, χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών,με βάση την αναγραφή στο βιβλιάριο υγείας, όπου σημειώνεται η επαναχορήγηση.