ΕΛΛΑΔΑ

Λύση για το ασφαλιστικό των παιδιών των διαζευγμένων γονέων

Δημοσίευση 14 Ιουνίου 2011, 16:48 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Λύση για το ασφαλιστικό των παιδιών των διαζευγμένων γονέων
Facebook Twitter Whatsapp
Διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών, κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη, ότι το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομείς Μηχανικών (ΕΤΑΑ) απέρριψε την αίτησή της, για διαγραφή των παιδιών από το ασφαλιστικό φορέα του πατέρα (ΤΣΜΕΔΕ), προκειμένου να μπορέσει να τα μεταγράψει στο δικό της ταμείο ΟΠΑΔ.
Διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών, κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη, ότι το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομείς Μηχανικών (ΕΤΑΑ) απέρριψε την αίτησή της, για διαγραφή των παιδιών από το ασφαλιστικό φορέα του πατέρα (ΤΣΜΕΔΕ), προκειμένου να μπορέσει να τα μεταγράψει στο δικό της ταμείο ΟΠΑΔ. Όπως αναφέρει η αρχή, η μητέρα που είχε την επιμέλεια των παιδιών επιθυμούσε τη μεταβολή, διότι ο πατέρας παρακρατούσε τα βιβλιάριά τους στο ταμείο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται και νομικά ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών.

Η αίτηση της μητέρας απορρίφθηκε από τη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α., με το αιτιολογικό ότι για τη διαγραφή απαιτείται η διαζευγμένη σύζυγος να υποβάλει θεωρημένη εξουσιοδότηση του πατέρα, τα βιβλιάρια των παιδιών και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό της φορέα.

Ο Συνήγορος υποστήριξε με έγγραφό του ότι η μητέρα νομιμοποιείται να ζητήσει αυτοτελώς τη διαγραφή των παιδιών της από το Ε.Τ.Α.Α., δεδομένου ότι ήταν διαζευγμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο πατέρα, ασκούσε την επιμέλεια των παιδιών και ο νόμος (Ν. 997/1979) δεν θέτει ως προϋπόθεση την εξουσιοδότηση ή έστω τη συναίνεση του άμεσα ασφαλισμένου.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ασφάλισης και την κρίση ως προς τον ευνοϊκότερο ή μη χαρακτήρα της, υποστηρίχθηκε από την αρχή ότι το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανηλίκων δεν διασφαλιζόταν νομικά και πραγματικά μέσω του φορέα του πατέρα (μη καταβολή εισφορών από τον άμεσα ασφαλισμένο, μη θεώρηση βιβλιαρίων, μη κατοχή βιβλιαρίων από τους δικαιούχους), χωρίς υπαιτιότητα των προστατευόμενων μελών.

 Έτσι, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω ταλαιπωρία και διακινδύνευση της υγείας των ανηλίκων, η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. γνωμοδότησε προς τη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του ταμείου, ότι οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα της μητέρας, κάτι που πραγματοποιήθηκε τελικά με τη διαγραφή των παιδιών από το ΕΤΑΑ και την εγγραφή τους στον ΟΠΑΔ.