ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ίδρυσης φαρμακείων κοντά στα νοσοκομεία

Δημοσίευση 14 Ιουνίου 2011, 18:35 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ίδρυσης φαρμακείων κοντά στα νοσοκομεία
Facebook Twitter Whatsapp
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η από 1.4.2011 εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, η οποία επιτρέπει την ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία (και στρατιωτικά) ακόμη και απέναντι από την κεντρική πύλη των νοσοκομειακών μονάδων.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η από 1.4.2011 εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, η οποία επιτρέπει την ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία (και στρατιωτικά) ακόμη και απέναντι από την κεντρική πύλη των νοσοκομειακών μονάδων.
Ειδικότερα, με την επίμαχη εγκύκλιο παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3918/2011, ίδρυσης νέων φαρμακείων ή της μεταφοράς παλαιών πλησίον νοσοκομείων άνω των 150 κλινών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το πληθυσμιακό όριο και τα γεωγραφικά κριτήρια.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η ίδρυση φαρμακείων υπόκειται σε πληθυσμιακά όρια (ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους) και σε γεωγραφικά-χωροταξικά κριτήρια, δηλαδή σε προϋποθέσεις τήρησης ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των φαρμακείων. Επίσης, προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι φαρμακεία δεν μπορούν να λειτουργούν σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν της εξωτερικής πύλης των νοσοκομείων.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει, κατ' αρχάς, ότι η εν λόγω εγκύκλιος, η οποία είναι κανονιστικού χαρακτήρα (όπως λέγεται στη νομική γλώσσα), είναι ανυπόστατη, καθώς δεν είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως επιβάλει το Σύνταγμα και η νομοθεσία.

Παράλληλα, είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος που αφορούν την υποχρέωση του κράτους για την υγεία των πολιτών και το δικαίωμα προστασίας της υγείας.

Επίσης, υπογραμμίζει ο Σύλλογος ότι τα πληθυσμιακά όρια τίθενται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων σε όλη την επικράτεια.

Έτσι, η εγκύκλιος που προβλέπει κατά παρέκκλιση των χωροταξικών κριτηρίων (αποστάσεις) την ίδρυση φαρμακείων κοντά στα νοσοκομεία είναι παράνομη, καθώς δεν επιβάλλεται η παρέκκλιση αυτή από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ούτε όμως η εγκύκλιος τηρεί την αρχή της βιωσιμότητας των φαρμακείων και την αρχή της ορθολογικής κατανομής.

Η ανορθολογική χωροταξική κατανομή των φαρμακείων με την κατάργηση των επίμαχων κριτηρίων -τονίζει ο Σύλλογος- θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε υπερσυγκέντρωση φαρμακείων σε εμπορικά σημεία και παράλληλα στην απουσία έως και την πλήρη απουσία ικανού αριθμού φαρμακείων στις μη εμπορικές περιοχές. Την ίδια στιγμή με την κατάργηση των κριτηρίων νοθεύεται το σύστημα ορθολογικής οργάνωσης των φαρμακείων και του υγιούς ανταγωνισμού.