ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών το σχολικό έτος 2011-2012

Δημοσίευση 15 Ιουνίου 2011, 19:29 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Υπουργείο Παιδείας: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών το σχολικό έτος 2011-2012
Facebook Twitter Whatsapp
Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2011-2012, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2011-2012, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2011-2012, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2011-2012, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, β) σε Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, γ) σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, κλπ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16-06-2011 μέχρι 30-06-2011.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει :

Η καταχώριση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών γίνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διενεργεί αυτόματα την αποτίμηση των κριτηρίων κατά τα πρότυπα του συστήματος που εφαρμόζεται για τις μεταθέσεις.

Η κατάταξη των εκπαιδευτικών σε πίνακες γίνεται με απόλυτα αντικειμενικό τρόπο και με μοναδικό κριτήριο το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν.

Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν μέσα από την αποτύπωση του εκπαιδευτικού προσωπικού ανά σχολείο και Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κενών και πλεονασμάτων.

Κατηγορίες εκπαιδευτικών με ιδιαίτερες κοινωνικές και οικογενειακές ανάγκες αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα μέσα από, επίσης, αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες.

Η εγκύκλιος, που αφορά στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, περιγράφει διαδικασίες που εγγυώνται για πρώτη φορά όρους εντιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Εντιμότητα απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, αντικειμενικότητα στην προσμέτρηση σαφών και έγκυρων κριτηρίων και διαφάνεια στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων, αφού η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υποστηρίζεται πλέον από ένα νέο και σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα.

Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται δε ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος συντάχθηκε σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε για να μελετήσει το σύστημα των αποσπάσεων και των μεταθέσεων και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε.).

Η εγκύκλιος και τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr