ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της επιβολής πλαφόν στις συναλλαγές με μετρητά

Δημοσίευση 16 Ιουνίου 2011, 19:02 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της επιβολής πλαφόν στις συναλλαγές με μετρητά
Facebook Twitter Whatsapp
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας να κριθούν αντίθετες στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο Σύνταγμα οι νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την ηλεκτρονική μαγνητική κάρτα καταγραφής των αποδείξεων δαπανών και την επιβολή ανωτάτου πλαφόν στις συναλλαγές με μετρητά (1.500 ευρώ).
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας να κριθούν αντίθετες στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο Σύνταγμα οι νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την ηλεκτρονική μαγνητική κάρτα καταγραφής των αποδείξεων δαπανών και την επιβολή ανωτάτου πλαφόν στις συναλλαγές με μετρητά (1.500 ευρώ).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 3943/2011 και την από 9.5.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθιερώνεται η ηλεκτρονική μαγνητική κάρτα για την καταγραφή των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών). Η επίμαχη κάρτα δεν είναι υποχρεωτική μέχρι στιγμής και θα διατίθεται δωρεάν από τις Τράπεζες και οι πολίτες θα συνάπτουν για το σκοπό αυτό συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι συναλλαγές θα γίνονται με μετρητά μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ (και προσωρινά μέχρι την εκπνοή του 2011 το ανώτατο πλαφόν συναλλαγών σε μετρητά έχει καθοριστεί στις 3.000 ευρώ), ενώ από το ποσό αυτό και πάνω οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω Τραπεζών.

Οι φοροτέχνες υπογραμμίζουν ότι, κατ' αρχάς, τα μέτρα αυτά δεν στοχεύουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά στην ενίσχυση της ρευστότητας των Τραπεζών και την περαιτέρω εξάρτηση της οικονομίας από το πιστωτικό χρήμα και από τους διεθνείς τοκογλύφους.

Ακόμη, η Ένωση σημειώνει ότι κάτω από την παρούσα οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας, κάθε συναλλαγή με τις Τράπεζες ενέχει κινδύνους, καθώς κανείς δεν αποκλείει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα βρεθούν σε αδυναμία πληρωμών.

Εξάλλου, αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης (προσφυγή) ότι μια μερίδα πολιτών, όπως υπερήλικες, αγράμματοι, ανάπηροι, Ρομά κ.λπ., δεν μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικές κάρτες. Ακόμη, περίπου 3,5 εκατομμύρια Ελλήνων έχουν σοβαρές θρησκευτικές αντιρρήσεις αναφορικά με το αριθμό της κάρτας (666) που θεωρείται σήμα του αντίχριστου με αποτέλεσμα να μην αποδέχονται την παραλαβή καρτών.

Δεν παραλείπουν να τονίσουν ότι η απαγόρευση της χρήσης των μετρητών, συναλλαγματικών κ.λπ. επιφέρει "καίριο πλήγμα στα συνταγματικά δικαιώματα των τιμίως συναλλασσόμενων πολιτών, που απλώς δεν θέλουν να εξαρτήσουν σε απόλυτο βαθμό την οικονομική τους ύπαρξη από το σημερινό καταρρέον τραπεζικό σύστημα.