ΕΛΛΑΔΑ

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαφωνεί με την μη εφαρμογή της απόφασης για τους αλλοδαπούς μαθητές

Δημοσίευση 23 Ιουνίου 2011, 16:52 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαφωνεί με την μη εφαρμογή της απόφασης για τους αλλοδαπούς μαθητές
Facebook Twitter Whatsapp
Το υπουργείο Παιδείας δεν αποδέχθηκε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη να μην εφαρμοστεί άμεσα η διάταξη υπουργικής απόφασης, που περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασης των αλλοδαπών αποφοίτων σχολείων της χώρας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το υπουργείο Παιδείας δεν αποδέχθηκε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη να μην εφαρμοστεί άμεσα η διάταξη υπουργικής απόφασης, που περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασης των αλλοδαπών αποφοίτων σχολείων της χώρας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανεξάρτητη αρχή πρότεινε να υπάρξει μεταβατική πρόβλεψη, που να μεταθέτει την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης στην επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή δεν είχε τεθεί σε ισχύ (υπογράφηκε στις 6/4/2011) έως την προκήρυξη των πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2011.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε ομαδική αναφορά μαθητών, υποψήφιων πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίοι κατήγγειλαν τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό των αλλοδαπών αποφοίτων ελληνικών σχολείων της χώρας από τις ειδικές κατηγορίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Με έγγραφό του στο υπουργείο Παιδείας ο Συνήγορος υποστήριξε ότι «η αιφνίδια κατάργηση των ρυθμίσεων σχετικά με την ένταξη κάποιων υποψηφίων σε ειδική κατηγορία, ανατρέπει τη βάση στην οποία στηρίχθηκε ο όλος προγραμματισμός των συγκεκριμένων υποψηφίων και επί της οποίας διαμορφώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις τους (λ.χ. δηλώσεις μαθημάτων το Φεβρουάριο του 2011)». Τόνισε δε ότι «οι αρχές της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη επιβάλλουν κάθε διαγωνισμός να διεξάγεται σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο δημοσιεύσεως της σχετικής προκηρύξεως νομικό καθεστώς».

Τέλος, η αρχή επισημαίνει ότι «η ισχύς της εν λόγω Απόφασης και για τους υποψηφίους του τρέχοντος έτους, έχει δυσανάλογα δυσμενή αποτελέσματα, καθώς ανατρέπει τον προγραμματισμό αυτό, δημιουργεί πρόσθετο άγχος και ανασφάλεια και κλονίζει σοβαρά το αίσθημα δικαίου καθώς και την προστατευόμενη εμπιστοσύνη τους έναντι της οργανωμένης Πολιτείας».