ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1 Ιουλίου

Δημοσίευση 23 Ιουνίου 2011, 23:13 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αυξάνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1 Ιουλίου
Facebook Twitter Whatsapp
Αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
Αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.

 Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1.7.2011- Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%    
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 1.5.2009 ποσοστό αύξησης 1.7.2011 στρογγυλοποίσηση
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 33,04 1,6 33,569 33,57
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία 34,25 1,6 34,798 34,8
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες 35,89 1,6 36,464 36,46
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες 37,51 1,6 38,11 38,11
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες 39,15 1,6 39,776 39,78
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες 40,78 1,6 41,432 41,43
Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες 42,43 1,6 43,109 43,11
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 36,34 1,6 36,921 36,92
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία 37,56 1,6 38,161 38,16
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες 39,2 1,6 39,827 39,83
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες 40,82 1,6 41,473 41,47
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες 42,46 1,6 43,139 43,14
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες 44,09 1,6 44,795 44,8
Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες 45,74 1,6 46,472 46,47
         
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1.5.2009 ποσοστό αύξησης 1.7.2011 στρογγυλοποίσηση
         
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 739,56 1,6 751,393 751,39
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία 801,17 1,6 813,989 813,99
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες 874,01 1,6 887,994 887,99
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες 946,84 1,6 961,989 961,99
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 813,52 1,6 826,536 826,54
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία 875,13 1,6 889,132 889,13
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες 947,96 1,6 963,127 963,13
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες 1020,8 1,6 1037,133 1037,13