ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες ρυθμίσεις οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Δήμους

Δημοσίευση 24 Ιουνίου 2011, 20:34 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Οι νέες ρυθμίσεις οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Δήμους
Facebook Twitter Whatsapp
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  η νέα διαδικασία ρύθμισης καταβολής οφειλών προς τους Δήμους, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της έγγραφο προς τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  η νέα διαδικασία ρύθμισης καταβολής οφειλών προς τους Δήμους, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της έγγραφο προς τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.
Ειδικότερα, μπορούν να ρυθμιστούν, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, οι περιπτώσεις οφειλών που ξεκίνησαν ή βεβαιώθηκαν:

- από 1/9/2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί το 30% της συνολικής οφειλής,
- μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της οφειλής έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν.3801/2009 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής,
- μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της οφειλής έχει διακανονισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις οφειλών που αφορούν σε πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών προστίμων:

- εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του 15% των προστίμων και του 15% των προσαυξήσεων,
- με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται το ποσό της κύριας οφειλής, το 30% των προστίμων και το 30% των προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, μπορεί να ορίζεται ανώτατο ποσό υποχρεωτικής εφάπαξ καταβολής καθώς και ο αριθμός των δόσεων αναλόγως του ύψους των οφειλών, με ανώτατο πάντως όριο τις 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησής του, με ταυτόχρονη προκαταβολή του 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Στην περίπτωση καταβολής της οφειλής με δόσεις, ο υπόχρεος καταβάλλει την πρώτη δόση με την υποβολή της αίτησής του.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών δόσεων συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση και αφορούν σε πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής δεν συμψηφίζονται και δεν επιστρέφονται στους οφειλέτες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, με μηνιαία ισχύ, στους υπόχρεους που είναι συνεπείς και με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί προηγουμένως το 50% της αρχικής τους οφειλής.