ΕΛΛΑΔΑ

«Πράσινο φως» του ΣτΕ για τις αλλαγές στα υπουργεία

Δημοσίευση 26 Ιουνίου 2011, 19:12 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
«Πράσινο φως» του ΣτΕ για τις αλλαγές στα υπουργεία
Facebook Twitter Whatsapp
Την έγκρισή του έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ανασύσταση του υπουργείου Εσωτερικών, τη συγχώνευση των υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη συγκρότηση υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Την έγκρισή του έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ανασύσταση του υπουργείου Εσωτερικών, τη συγχώνευση των υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη συγκρότηση υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, με το ίδιο σχέδιο διατάγματος μεταφέρεται στον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, ενώ μεταφέρεται στο υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Ειδικότερα, ανασυνιστάται το υπουργείο Εσωτερικών και μεταφέρεται σε αυτό το σύνολο των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μαζί με το προσωπικό του.

Ακόμη, μεταφέρονται σε αυτό το σύνολο των αρμοδιοτήτων, θέσεων και το προσωπικό, των Γενικών Γραμματειών Ισότητας των Φύλων και Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, όπως μεταφέρεται και η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας.

Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναβαθμίζεται σε υπουργείο με τον τίτλο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, στο νεοσύστατο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μεταφέρονται σε αυτό, μεταξύ των άλλων, από το παλαιό υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι: α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, γ) το Εθνικό Τυπογραφείο, και δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο Διατάγματος στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας της Πληροφορικής, όπως και η εποπτεία από κοινού με το υπουργείο Ανάπτυξης του "Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα". Ακόμη, υπάγεται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΑΣΕΠ.

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας συγχωνεύονται στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο θα έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευμένων υπουργείων.

Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γενικές και ειδικές γραμματείες, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευμένων υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ασκεί την εποπτεία και όλων των εποπτευόμενων από τα υπουργεία αυτά νομικών προσώπων και φορέων.

Στον Πρωθυπουργό μεταφέρονται από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των θέσεων και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των Νομικών Προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.

Εξάλλου στο υπουργείο Παιδείας μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς η οποία υπαγόταν στο υπουργείο Εργασίας.

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης) με την υπ' αριθμ. 120/2011 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Πρωθυπουργού για την ανασύσταση και συγχώνευση των εν λόγω υπουργείων, κ.λπ. Ωστόσο οι σύμβουλοι Επικρατείας διατυπώνουν στην γνωμοδότησή τους ορισμένες παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΣτΕ η ανασύσταση και συγκρότηση των επίμαχων υπουργείων κρίθηκε αναγκαία από την Κυβέρνηση, ενώ παράλληλα αποτελεί και επιτακτική ανάγκη για τη γενικευμένη εφαρμογή νέων μέτρων και τεχνολογιών και ιδίως της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, αλλά και λόγω των ριζικών αλλαγών που επήλθαν με τον "Καλλικράτη" και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής.

Οι δικαστές επισημαίνουν ότι επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν η κατάρτιση νέων οργανισμών στα νεοσυσταθέντα υπουργεία, όπως επίσης πρέπει να συσταθούν το συντομότερο δυνατόν και τα υπηρεσιακά συμβούλια.