ΕΛΛΑΔΑ

15 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

Δημοσίευση 27 Ιουνίου 2011, 18:57 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
15 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης
Facebook Twitter Whatsapp
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης».
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης».
Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) του ΕΣΠΑ και απευθύνεται σε εγχώριες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί, ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Η δράση θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών και τεχνικών για την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην αγγλική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στη σχετική ιστοσελίδα (https://apps.gov.gr/minedu/employment/) έως τις 15/09/2011.