ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στη «Διαύγεια»

Δημοσίευση 28 Ιουνίου 2011, 19:58 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στη «Διαύγεια»
Facebook Twitter Whatsapp
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στον διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργεί πλέον κανονικά. Υπενθυμίζεται ότι από τις 25 Ιουνίου είχαν παρατηρηθεί προβλήματα στις αναρτήσεις των αποφάσεων των υπουργείων.
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στον διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργεί πλέον κανονικά. Υπενθυμίζεται ότι από τις 25 Ιουνίου είχαν παρατηρηθεί προβλήματα στις αναρτήσεις των αποφάσεων των υπουργείων. Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Σχετικά με τα όσα δημοσιεύθηκαν σήμερα σε διάφορα ιστολόγια για υπολειτουργία της Δι@ύγειας και ειδικότερα του δικτυακού τόπο et.diavgeia.gov.gr, δόθηκαν εξηγήσεις από την αρμόδια ομάδα υποστήριξης του συστήματος, σύμφωνα με τις οποίες:

Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις εξαιτίας ενεργειών αναβάθμισης του λογισμικού του συστήματος, ώστε οι εφαρμογές επισκόπησης και αναζήτησης πράξεων και αποφάσεων του Προγράμματος Δι@ύγεια να είναι πιο γρήγορες.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι κατά το χρονικό διάστημα που εμφανίστηκαν καθυστερήσεις, αυτές αφορούσαν μόνο στη δημοσιοποίηση των καταχωρημένων πράξεων στους δικτυακούς τόπους ειδικού σκοπού των φορέων, ενώ η εφαρμογή καταχώρισης των αναρτητέων πράξεων λειτουργούσε κανονικά.

Τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν και το σύστημα της Δι@ύγειας λειτουργεί πλέον κανονικά».
Πηγή: www.in.gr