ΕΛΛΑΔΑ

Tράπεζα της Ελλάδος: Διαδικασία πλήρωσης 65 θέσεων μέσω ΑΣΕΠ

Δημοσίευση 11 Ιουλίου 2011, 14:06 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Tράπεζα της Ελλάδος: Διαδικασία πλήρωσης 65 θέσεων μέσω ΑΣΕΠ
Facebook Twitter Whatsapp
Με απόφαση του Δ' Τμήματος του ΑΣΕΠ κυρώθηκε ο πίνακας υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείσθηκαν για τυπικούς λόγους, από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης 65 θέσεων εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού, οκτώ γνωστικών αντικειμένων, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της προκήρυξης 1Ε/2010 (ΦΕΚ.4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Με απόφαση του Δ' Τμήματος του ΑΣΕΠ κυρώθηκε ο πίνακας υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείσθηκαν για τυπικούς λόγους, από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης 65 θέσεων εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού, οκτώ γνωστικών αντικειμένων, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της προκήρυξης 1Ε/2010 (ΦΕΚ.4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Με την ως άνω απόφαση εξετάσθηκαν 46 ενστάσεις, οι οποίες υπoβλήθηκαν κατά του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, την 9η Μαΐου 2011, πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους υποψηφίων, εκ των οποίων τέσσερις έγιναν δεκτές.