ΕΛΛΑΔΑ

Ευρω-πρόστιμα 33 εκατ. στην Ελλάδα τα τελευταία 11 χρόνια

Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου 2011, 11:29 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ευρω-πρόστιμα 33 εκατ. στην Ελλάδα τα τελευταία 11 χρόνια
Facebook Twitter Whatsapp
Στο ποσό των 33.615.136 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα με τα οποία επιβαρύνθηκε η χώρα μας, από το 2000 μέχρι σήμερα για μη συμμόρφωση με αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή για καθυστέρηση ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Στο ποσό των 33.615.136 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα με τα οποία επιβαρύνθηκε η χώρα μας, από το 2000 μέχρι σήμερα για μη συμμόρφωση με αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή για καθυστέρηση ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, πρόκειται για τέσσερις υποθέσεις, αυτή του Κουρουπητού, για τον οποίο η χώρα μας επιβαρύνθηκε μέχρι το τέλος του περασμένου Αυγούστου με πρόστιμο ύψους 4.720.000 ευρώ, των ηλεκτρονικών παιγνίων που η χώρα μας επιβαρύνθηκε μέχρι το τέλος Αυγούστου με πρόστιμο ύψους 25.895.136 ευρώ, της Ολυμπιακής που το πρόστιμο ανήλθε σε 2.000.000 ευρώ και του επαγγέλματος των οπτικών που το πρόστιμο ήταν 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον κ. Σαχινίδη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μετά από σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΛΑΟΣ Κώστα Αϊβαλιώτη και Άγγελου Κολοκοτρώνη:

-Στην περίπτωση του ποταμού Κουρουπητού, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με απόφαση της 4ης Ιουλίου του 2000, καταδίκασε την Ελλάδα να πληρώνει 20.000 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα καθυστέρησης της εκτέλεσης των απαραίτητων μέτρων. Η 5η Ιουλίου 2000 ήταν η πρώτη μέρα καταβολής του προστίμου. Μέχρι 31 Αυγούστου 2011 η χώρα μας πλήρωσε συνολικά 4.720.000 ευρώ.

-Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών παιγνίων, η Ελλάδα με το ν.3037/2002 "Απαγόρευση διενέργειας ή εγκατάστασης παιγνίων", θέσπισε την απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνο, όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επ΄ απειλή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Τα εν λόγω άρθρα, σύμφωνα με την αιτιολογία της απόφασης σε βάρος της χώρας μας, αντίκεινται στις υποχρεώσεις της Ελλάδος που απορρέουν από τη συνθήκη για την ίδρυση της ΕΕ.

Η Ελλάδα καταδικάστηκε σε καταβολή κατ΄ αποκοπή ποσού ύψους 3.000.000 ευρώ και σε χρηματική ποινή 31.536 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως έως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στις 4 Αυγούστου του 2011 ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τη "Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων" και εκκρεμεί ο έλεγχος συμμόρφωσης του νόμου αυτού σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το πρόστιμο από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνολικά μέχρι 31 Αυγούστου 2011 το πρόστιμο ανέρχεται σε 25.895.136 ευρώ.

-Στην περίπτωση της Ολυμπιακής το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαπίστωσε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας από την Ελλάδα, δικαιώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα σε εκτέλεση της απόφασης αυτής καταδικάστηκε για παράνομες κρατικές ενισχύσεις-σύμφωνα με την αιτιολογία της απόφασης- στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Στις 7 Ιουλίου 2009 εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία η Ελλάδα κλήθηκε σε καταβολή κατ΄αποκοπή ποσού 2.000.000 ευρώ λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση C-413/05. Με την καταβολή του επιδικασθέντος κατ΄αποκοπή ποσού εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της Ελλάδας.

-Στην περίπτωση των οπτικών, η Ελλάδα διατηρούσε σε ισχύ το ν. 971/1979 "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών" που περιορίζει τους όρους εγκατάστασης των οπτικών ως φυσικών προσώπων και τους όρους εγκατάστασης των νομικών προσώπων ως οπτικών στην Ελλάδα. Με τη δημοσίευση του νόμου 3661/08 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19 Μαϊου 2008, η Ελλάδα εναρμόνισε τη νομοθεσία της και η Επιτροπή απαίτησε μόνο την κατ΄αποκοπή πληρωμή του προστίμου ύψους 1.000.000 ευρώ.