ΕΛΛΑΔΑ

Συμβάσεις έργου 71 ατόμων στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ

Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου 2011, 15:29 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Συμβάσεις έργου 71 ατόμων στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ
Facebook Twitter Whatsapp
Εγκρίθηκε από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας 9 μηνών για 71 άτομα, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Εγκρίθηκε από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας 9 μηνών για 71 άτομα, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην απόφαση σημειώνεται ότι «οι ανωτέρω συμβάσεις θα συναφθούν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009), που προβλέπουν, μεταξύ άλλων ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών».