ΕΛΛΑΔΑ

Πληρώνουν το χαράτσι και οι άνεργοι με επίδομα

Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου 2011, 17:50 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Πληρώνουν το χαράτσι και οι άνεργοι με επίδομα
Facebook Twitter Whatsapp
Δε θα εξαιρεθούν τελικά οι άνεργοι από το διετές χαράτσι στα ακίνητα. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι κατηγορίες που θα καταβάλλουν μειωμένη εισφορά (0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) είναι περιορισμένες και επιλέγονται με βάση αυστηρών κριτηρίων. Χιλιάδες άνεργοι που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ή βρέθηκαν τους τελευταίους μήνες σε ανεργία θα υποχρεωθούν να καταβάλουν έκτακτη εισφορά αντίστοιχη με αυτή που θα κληθεί να πληρώσει κάποιος με μεγάλα εισοδήματα.
Δε θα εξαιρεθούν τελικά οι άνεργοι από το διετές χαράτσι στα ακίνητα. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι κατηγορίες που θα καταβάλλουν μειωμένη εισφορά (0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) είναι περιορισμένες και επιλέγονται με βάση αυστηρών κριτηρίων. Χιλιάδες άνεργοι που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ή βρέθηκαν τους τελευταίους μήνες σε ανεργία θα υποχρεωθούν να καταβάλουν έκτακτη εισφορά αντίστοιχη με αυτή που θα κληθεί να πληρώσει κάποιος με μεγάλα εισοδήματα.
Εξαιρούνται από το γενικό κανόνα και εντάσσονται στο χαμηλό συντελεστή οι:

α)Πολύτεκνοι
β)Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι αλλά μη επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ και με οικογενειακό εισόδημα του 2010 έως 8.000 ευρώ
γ) Ανάπηροι

Μάλιστα ακόμη και αν κάποιος από τους φορολογούμενους πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα ενταχθεί στο χαμηλό συντελεστή στις εξής περιπτώσεις:
1ον. Εάν το ακίνητό του βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης άνω των 3.000 ευρώ.
2ον. Εφόσον διαθέτει ακίνητο άνω των 200 τ.μ., τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα πέραν του ορίου αυτού θα φορολογούνται με τους υψηλότερους συντελεστές.

Όσον αφορά στα ακίνητα της Εκκλησίας η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι δεν υπόκεινται στη νέα φορολογία ακίνητα που ανήκουν στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους.

Στην τροπολογία γίνεται σαφής αναφορά για τον τρόπο που θα εισπραχθούν τα ποσά (σε δύο δόσεις για το 2011 και σε 4 δόσεις για το 2012) με την πρώτη δόση να επιβαρύνει το λογαριασμό της ΔΕΗ που θα εκδοθεί τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Επίσης, προβλέπεται ότι αν δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος.
Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλει το τέλος μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Αξίζει να τονιστεί ότι στην τροπολογία αναφέρεται ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για α) την είσπραξη του τέλους μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τις προϋποθέσεις επιστροφής του ειδικούς τέλους από την αρμόδια ΔΟΑ, εφόσον το ακίνητο υπόκειται σε εξαιρέσεις κτλ.

Πηγή: Το Βήμα