ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου 2011, 18:44 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
Facebook Twitter Whatsapp

H άμεση σύνδεση των δαπανών με την ποιότητα των σπουδών και με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα επιχειρείται με το νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό που κατατέθηκε στη Βουλή.

H άμεση σύνδεση των δαπανών με την ποιότητα των σπουδών και με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα επιχειρείται με το νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό από το υπουργείο Παιδείας για:

α) τη διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου,

β) την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ελλήνων μαθητών στο εξωτερικό με τη διατήρηση των στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας και την ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συμβίωσης και της συνεργασίας ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης,

γ) την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων, της ιστορίας, της γνώσης και της εμπειρίας της ελληνικής διασποράς και την αξιοποίηση τους, ιδιαίτερα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος,

δ) την αμοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ όλων των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς με βάση την ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό,

ε) την οικοδόμηση, παγκόσμιων δικτύων ελληνικής παιδείας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη γλωσσική, εκπαιδευτική και πολιτισμική ανταλλαγή και δράση,

στ) την αναβάθμιση των μονάδων, που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ισότιμη ένταξη των μαθητών τους στην χώρα υποδοχής,

ζ) την υποστήριξη των μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που είναι ενταγμένες ή θεσμικά συνδεμένες με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και αποτελούν πρότυπα αριστείας και ποιοτικής εκπαίδευσης.