ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο στα πανεπιστήμια

Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου 2011, 07:30 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο στα πανεπιστήμια
Facebook Twitter Whatsapp
Καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του εξαμήνου και της εξεταστικής στα πανεπιστήμια θα είναι οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών στα υπό κατάληψη ιδρύματα, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Ταυτόχρονα, με νέα εγκύκλιο του που έστειλε στα πανεπιστήμια, το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει τις διατάξεις του νέου Νόμου Πλαισίου, σχετικά με την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, τονίζοντας για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο να χαθεί το τρέχον εξάμηνο.
Καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του εξαμήνου και της εξεταστικής στα πανεπιστήμια θα είναι οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών στα υπό κατάληψη ιδρύματα, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Ταυτόχρονα, με νέα εγκύκλιο του που έστειλε στα πανεπιστήμια, το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει τις διατάξεις του νέου Νόμου Πλαισίου, σχετικά με την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, τονίζοντας για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο να χαθεί το τρέχον εξάμηνο. Αναλυτικότερα, σε νέα εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας υπάρχει σαφής προειδοποίηση πως εάν δεν σταματήσουν οι φοιτητές τις καταλήψεις θα χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33, ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία για τα Πανεπιστήμια και τη Διεύθυνση της Σχολής για τα ΤΕΙ και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα για τα ΑΕΙ και του Διευθυντή της Σχολής για τα ΤΕΙ .

- Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33, κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Η πραγματοποίηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας είναι ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντος του Τμήματος ή της Σχολής.

- Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 33, αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

- Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 33, οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

«Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι Σχολές και τα Τμήματα αρμοδιότητάς σας» ζητάει το υπουργείο Παιδείας από τις διοικήσεις των ΑΕΙ.

Tην ίδια ώρα, το κίνημα των αγανακτισμένων φοιτητών χρειάστηκε μόλις μία εβδομάδα μέσω του facebook για να εξαπλωθεί και να πετύχει τον στόχο του: ένωσε τις φωνές των φοιτητών απ' όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και έδειξε ότι υπάρχουν νέοι που λένε όχι στις καταλήψεις και ζητούν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με το Έθνος, στις τάξεις των φοιτητών επικρατεί έντονος προβληματισμός για το ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις τους, καθώς καμία παράταξη που στηρίζει τις καταλήψεις δεν θέλει να σηκώσει το βάρος ενός χαμένου εξαμήνου.

Οι καθηγητές από την πλευρά τους προειδοποιούν ότι εάν δεν σταματήσουν άμεσα οι καταλήψεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χαθεί το εξάμηνο.