ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο μισθολόγιο για όσους υπαλλήλους μετατάσσονται

Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου 2011, 11:12 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αλλαγές στο μισθολόγιο για όσους υπαλλήλους μετατάσσονται
Facebook Twitter Whatsapp
«Μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Περιφερειών, θα λαμβάνει από την ημερομηνία μετάταξής του, το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό το οποίο μετατάχθηκε ή πρόκειται να μεταταχθεί, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, στις Περιφέρειες», ξεκαθαρίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.
«Μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Περιφερειών, θα λαμβάνει από την ημερομηνία μετάταξής του, το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό το οποίο μετατάχθηκε ή πρόκειται να μεταταχθεί, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, στις Περιφέρειες», ξεκαθαρίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Η εν λόγω διευκρίνιση σημειώνεται σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Θανάση Παφίλη, Γιάννη Γκιόκα, Γιώργου Μαυρίκου, Νίκου Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Πρωτούλη.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ έχουν ζητήσει διευκρινίσεις για τα μισθολογικά δικαιώματα των υπό μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Οι βουλευτές έχουν επισημάνει ότι η μετάταξη του προσωπικού υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και του αυτοτελούς τμήματος φωτεινής σηματοδότησης, εκτός από τα άλλα προβλήματα που δημιουργεί, θα φέρει και μεγάλες μειώσεις των αποδοχών τους, από 300 ευρώ στην υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι 500 ευρώ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, διότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τις αποδοχές του φορέα υποδοχής.

Ο κ. Σαχινίδης υπογραμμίζει στην απάντηση του ότι, με βάση τους ν. 3845/2010 και ν. 3899/2010, όσοι υπάλληλοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται από 1.1.2011 μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν.