ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΣτΕ η εργασιακή εφεδρεία

Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου 2011, 18:11 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Στο ΣτΕ η εργασιακή εφεδρεία
Facebook Twitter Whatsapp

Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ τίθενται από σήμερα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την περίφημη εργασιακή εφεδρεία.

Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ τίθενται από σήμερα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την περίφημη εργασιακή εφεδρεία.

Το σχέδιο ΠΔ κατατέθηκε από τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνο Ρόβλια και η επεξεργασία του θα γίνει από το 5ο Τμήμα του ΣτΕ στις 5 Οκτωβρίου 2011.

Όπως είναι γνωστό η έγκριση νομιμότητας θα είναι η ταφόπλακα για χιλιάδες εργαζόμενους, καθώς το επίμαχο διάταγμα αφορά όλο το πλεονάζον προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μορφής λειτουργίας του, στην οποία το ελληνικό δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, είτε λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο, είτε λόγω της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του.

Στις διατάξεις του Διατάγματος εξαιρείται το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης έργου καθώς κι αυτό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η αξιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο Π.Δ το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που θεωρείται πλεονάζον τοποθετείται σε πίνακες κατάταξης
ανά κατηγορία και ειδικότητα από το ΑΣΕΠ. Μαζί διαβιβάζονται και οι υπηρεσιακές μεταβολές, ενώ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να στείλουν στο ΑΣΕΠ τους τίτλους σπουδών, πτυχία ειδικές γνώσεις κλπ.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, στα αντικειμενικά κριτήρια περιλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών, οι ειδικές γνώσεις, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως το διδακτορικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος, ενώ και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπολογίζεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασία κειμένων, υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια που λαμβανονται υπόψη είναι:
-τα τυπικά προσόντα
- η εμπειρία
-ο χρόνος εργασίας
-η οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες).

Ειδική κατηγορία θα είναι τα άτομα με αναπηρία, οι σύζυγοι με σύζυγο ή παιδια με αναπηρία καθώς και τα ζευγάρια δημοσίων υπαλλήλων που έχουν καταταγεί και οι δυο ως πλεονάζοντες.έχουν χαρακτηριστεί και οι δύο ως πλεονάζοντες.

Οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα ένστασης εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.'Οσοι τοποθετηθούν σε εφεδρεία
για ένα χρόνο θα λαμβάνουν το 60% του βασικού τους μισθού,
το οποίο χάνουν αν συνάψουν οποιαδήποτε μορφής εργασιακή σχέση.

Πηγή:Newsbomb.gr