ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών

Δημοσίευση 18 Απριλίου 2013, 14:41 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών
Facebook Twitter Whatsapp
Τα προσδοκώμενα έτη ζωής μετά τα 65 έτη στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2011 όσο περίπου και ο μέσος όρος στην Ε.Ε. των 25, ωστόσο, παρατηρείται μείωση του Προσδόκιμου Ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα και των Ετών Υγιούς Ζωής, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Τα προσδοκώμενα έτη ζωής μετά τα 65 έτη στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2011 όσο περίπου και ο μέσος όρος στην Ε.Ε. των 25, ωστόσο, παρατηρείται μείωση του Προσδόκιμου Ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα και των Ετών Υγιούς Ζωής, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Τα τελευταία αυτά αποτελέσματα για το προσδόκιμο υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών ανακοινώθηκαν κατά τη δεύτερη ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης στο Παρίσι στις 18 Απριλίου 2013.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Ειδικότερα, το Προσδόκιμο Ζωής στην ηλικία των 65 ετών, το 2011 (προσωρινά στοιχεία) ήταν 18,5 έτη για τους άνδρες και 20,6 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση από το έτος 2005, κατά 1,4 έτος, για άνδρες και γυναίκες, κατά τι περισσότερο από την μέση αύξηση στην Ε.Ε. των 25.

Το Προσδόκιμο Ζωής με καλή υγεία σύμφωνα με ιδία αντίληψη (έτη τα οποία οι άνθρωποι θεωρούν ότι θα ζήσουν με καλή ή πολύ καλή υγεία), το 2011 ήταν 8,0 έτη για τους άνδρες και 6,7 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας από το έτος 2005, αύξηση κατά 1,2 έτος για τους άνδρες και κατά 0,5 έτος για τις γυναίκες.

Το Προσδόκιμο Ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα στην ηλικία των 65 ετών, το 2011 ήταν 8,0 έτη για τους άνδρες και 7,7 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας μείωση από το έτος 2005 κατά -0,6 έτος και -1,1 έτος, για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Το Προσδόκιμο Ζωής χωρίς περιορισμό της δραστηριότητας - Έτη Υγιούς Ζωής στην ηλικία των 65 ετών, το 2011 ήταν 9,1 έτη για τους άνδρες και 7,8 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας μείωση από το έτος 2005 κατά -0,6 για τους άνδρες και κατά -2,2 για τις γυναίκες. Γενικά, στην Ελλάδα, τα προσδοκώμενα έτη ζωής μετά τα 65 έτη αυξήθηκαν όσο περίπου και ο μέσος όρος στην Ε.Ε. των 25, ωστόσο, παρατηρείται μείωση του Προσδόκιμου Ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα και των Ετών Υγιούς Ζωής, με τα στοιχεία να καταγράφονται θετικότερα για τους άνδρες.

Τα στοιχεία για την Ε.Ε.

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Προσδόκιμο Ζωής στην ηλικία των 65 ετών το 2011 (προσωρινά στοιχεία) ήταν 18,0 έτη για τους άνδρες και 21,4 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση μεγαλύτερη του ενός έτους σε σχέση με τα στοιχεία του 2005 (1,3 χρόνια για τους άνδρες και 1,2 χρόνια για τις γυναίκες).

Το Προσδόκιμο Ζωής με καλή υγεία σύμφωνα με ιδία αντίληψη (έτη τα οποία οι άνθρωποι θεωρούν ότι θα ζήσουν με καλή ή πολύ καλή υγεία), το 2011 ήταν 7,1 έτη για τους άνδρες και 7,0 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από το 2005, κατά 1,5 έτος για τους άνδρες και 1,6 έτος για τις γυναίκες, περισσότερο από τις αυξήσεις του προσδόκιμου ζωής.

Το Προσδόκιμο Ζωής χωρίς χρόνια νοσηρότητα στην ηλικία των 65 ετών, μειώθηκε σημαντικά στο διάστημα 2005-2010, από τα 7,2 στα 6,7 έτη για τους άνδρες και από τα 7,8 στα 7,6 έτη για τις γυναίκες, ενώ το έτος 2011 αυξήθηκε, φθάνοντας τα 7,2 έτη για τους άνδρες και τα 8,0 έτη για τις γυναίκες.

Το Προσδόκιμο Ζωής χωρίς περιορισμό της δραστηριότητας - Έτη Υγιούς Ζωής στην ηλικία των 65 ετών, δείχνουν σχετική σταθερότητα για το χρονικό διάστημα 2005-2011, αυξανόμενα μόλις κατά 0,2 έτος για τους άνδρες, φθάνοντας τα 8,8 έτη, και μειούμενα κατά 0,2 έτος για τις γυναίκες, φτάνοντας τα 8,6 έτη.

Σημειώνεται ότι πηγή των δεδομένων για τον υπολογισμό του προσδόκιμου υγείας αποτελεί το Ελάχιστο Ευρωπαϊκό Module για την Υγεία (Minimum European Module for Health) που εμπεριέχεται στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Το Προσδόκιμο Υγείας υπολογίζεται ως ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ορισμένης ηλικίας με προβλήματα υγείας ως προς τον πληθυσμό της ίδιας ηλικίας χωρίς προβλήματα υγείας, καθώς επίσης και από στοιχεία θνησιμότητας.