ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ: Ρύθμιση για φορολογικές δηλώσεις άνω των 150.000 ευρώ

Δημοσίευση 22 Απριλίου 2013, 20:48 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
ΔΣΑ: Ρύθμιση για φορολογικές δηλώσεις άνω των 150.000 ευρώ
Facebook Twitter Whatsapp
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών που προβλέπει την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, καλεί το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα σε νέα, νόμιμη ρύθμιση για το επίμαχο ζήτημα.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών που προβλέπει την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, καλεί το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα σε νέα, νόμιμη ρύθμιση για το επίμαχο ζήτημα.
Ειδικότερα, ο ΔΣΑ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, ότι με «την υπ' αρίθμ. 2445/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η παράγραφος 2 της ΠΟΛ. 1008/19.1.2011 απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών, η οποία όριζε ότι [σ]τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τον ΔΣΑ, κρίθηκε από το ΣτΕ ότι η δεύτερη παράγραφος της επίμαχης υπουργικής απόφασης με την οποία «υπήχθησαν στην υποχρέωση (συν)υπογραφής των δηλώσεών τους από λογιστή φοροτεχνικό όλοι οι επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος), κείται εκτός της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης».

Ενόψει αυτών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών «καλεί το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα σε νέα, νόμιμη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος, κατά τρόπο ώστε, προκειμένου να μπορεί να γίνει χρήση του αυτοελέγχου, να υπάγονται στην υποχρέωση συνυπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από λογιστή φοροτεχνικό μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ιδιαιτέρως υψηλά ακαθάριστα έσοδα (π.χ. άνω των 150.000 ευρώ, όπως συνέβαινε μέχρι την έκδοση της κατά τα ανωτέρω ακυρωθείσας απόφασης), εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών με μικρά και μεσαία εισοδήματα».