ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Τράπεζα: Στο 12% η αύξηση - Περισσότεροι οι ιδιώτες επενδυτές που θα συμμετάσχουν

Δημοσίευση 25 Απριλίου 2013, 18:04 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Εθνική Τράπεζα: Στο 12% η αύξηση - Περισσότεροι οι ιδιώτες επενδυτές που θα συμμετάσχουν
Facebook Twitter Whatsapp
Στο 12% από 10%  ανεβαίνει ο στόχος συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής στη σημερινή του συνεδρίαση. 
Στο 12% από 10%  ανεβαίνει ο στόχος συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής στη σημερινή του συνεδρίαση. 
Στην απόφαση αυτή κατέληξε το ΔΣ της τράπεζας για να καλυφθεί το ενδεχόμενο η ζήτηση να υπερβεί το προσδοκώμενο όριο του 10% που ως προς το ποσό ανέρχεται σε 975,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πιθανής συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση σε μετρητά να ορισθεί μέχρι του ποσού των 1.171 εκατ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 12 % της αύξησης.
 
Εφόσον αυτό επιτευχθεί, δηλαδή η ιδιωτική συμμετοχή ανέλθει στο 12%, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) θα αντιστοιχούν σε 7,33 πρόσθετες κοινές μετοχές για κάθε μία μετοχή που θα μετέχει στην αύξηση. Ως γνωστόν με βάση το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) είναι 9.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχετική ενημέρωση προς το χρηματιστήριο και τις αρμόδιες αρχές ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και επίσημη ανακοίνωση. Την απόφαση για αναπροσαρμογή από το 10% στο 12% του στόχου-ορίου συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής πρόκειται το ΔΣ να την εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της τράπεζας.

Από τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Τράπεζας να προχωρήσει στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πρέπει να καλυφθεί σε μετρητά με δικαίωμα προτίμησης παλαιών Μετόχων, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, και από Μετόχους και από μη Μετόχους, συμμετοχής στην προσπάθεια της Εθνικής για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.

Με την απόφασή της η Τράπεζα αναθεώρησης προς τα πάνω του ορίου-στόχου του 10% συμμετοχής επενδυτών στην αύξηση σε 12% διασφαλίζει:

α) το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων ιδιωτών Επενδυτών και

β) ευχέρεια κατανομής σε περισσότερους ιδιώτες Μετόχους, σύμφωνα και με την πολιτική της για διεύρυνση της μετοχικής της βάσης.

Οι Μέτοχοι στην Εθνική Τράπεζα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 250.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και περί τους 70.000 Μετόχους της Eurobank, που αντάλλαξαν τις μετοχές τους με μετοχές της Εθνικής, σημαντικός αριθμός των οποίων ήταν ήδη Μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας.